Varför oberoende konsulter?

Att använda oberoende konsulter för att förstärka sin organisation är realitet idag, och de allra störta företagen och organisationerna använder sig av det.

Detta är en mycket utbredd modell inom IT-världen, och det finns verkligen många kompetenta frilanskonsulter inom praktiskt taget alla kompetensområden.

Right People Group har upprepade gånger sett styrkan i denna modell, och vi är helt övertygade om att det i framtiden kommer att finnas ännu mer oberoende konsulter inom alla IT-relaterade kompetensområden. Detta är grundläggande eftersom livet som oberoende konsult ger flexibilitet och arbetsnöjdhet till den enskilda konsulten, samtidigt som kunden kan köpa en flexibel och högkvalitativ service till ett lågt pris.

Anställd eller konsult?

Vi tror att framtidens vinnande företag är de som har en kärna av fast anställda för att utveckla företaget och lösa uppgifter som är permanenta i sin natur. Denna kärna kompletteras med att hyra in specialister för att lösa tillfälliga uppdrag eller som kräver kompetenser som ligger utanför företagets egna kärnkompetens.

Nedan har vi listat de tre främsta anledningarna till när det är lämpligt att använda en oberoende konsult istället för en fast anställd.

1. Tillfälliga kompetensbehov

Om en uppgift är tillfällig och kräver specifika kompetenser är oftast det snabbaste sättet och den bästa lösningen att anställa en oberoende konsult snarare än att bygga kompetensen internt inom organisationen. Om du köper smart på konsultmarknaden är det också ofta det billigaste alternativet efter att alla omkostnader tas med.

2. Tillgång till specialistkunskaper

Många uppgifter kräver specialistkunskaper som inte finns i företaget. När dessa kompetenser ligger utanför företagets kärnkompetenser är det ofta svårt att locka de mest begåvade personerna till traditionell fast anställning. Att hyra in en oberoende konsult ger dig tillgång till de starkaste specialistkunskaperna och med en mycket snabb reaktionstid.

3. Flexibilitet i uppdragslösningen

Det finns alltid en konsult där ute, där lösningen av ditt specifika uppdrag passar perfekt med vad konsulten kan och andra parametrar som tid och fysisk plats också matchar perfekt.

Vi definierar uppgiften enligt dina behov som kund, och vår effektiva process för att hitta oberoende konsulter innebär att vi kan hitta den optimala konsulten för ditt specifika uppdrag. Det säkrar dig både hög flexibilitet men också ett skarpt pris.

Få gratis erbjudande på en frilanskonsult