Compliance manager

Skicka din förfrågan och få konsult-CV

Vi är i experter på att leverera nyckelkompetenser för komplexa projekt. Fyll i dina detaljer  och få snabbt ett urval av 1-2 kompetenta konsulters CV som passar till ditt uppdrag.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vår prismodell

Det är gratis att få ett urval av de mest perfekta konsulterna för ditt projekt. Right People Group tar endast en avgift om du bestämmer dig att anställa en av de konsulter som vi presenterat till dig. Vi driver hela processen, vilket innebär att söka, välja och försäkra de mest lämpliga konsulter utan att du som kund måste vara engagerad i processen. Normalt brukar processen ta 1-4 dagar. Vår prisnivå är låg jämfört med kvalitén vi levererar. Delvist för att vår affärsmodell är baserad på fristående konsulter vilket gör det effektiv, delvist för att vi alltid säkerställer att vi hittar den bästa lösningen i marknaden i pris och kvalité. Som kund skriver du kontrakt med Right People Group. Om en konsult blir sjuk eller går mot förväntningarna och inte är en bra matchning kan vi snabbt hitta en ersättning för konsulten.

Få gratis offer

Så här väljer vi konsulten

Vi utför alltid en bred process för att säkerställa att vi hittar den bästa matchen i marknaden för ditt projekt – i konsultens pris och färdigheter. Konsultchefen du är i kontakt med från vårt företag är också den som driver hela processen av att hitta och välja rätt kandidat för dig. Alla våra konsultchefer är välutbildade och besitter starka analytiska färdigheter. Detta möjliggör för dem att förstå vilken arbetsroll du behöver och de teknologier och tekniker involverat, vilket är väsentligt för att hitta konsulten som kan bäst generera resultaten du efterfrågar. Vi investerar mycket i att utveckla kanaler och metoder som tillåter oss att nå ut till så många relevanta konsulter som möjligt och vår procedur är mycket effektiv. Konsultchefen väljer de mest kvalificerade konsulterna för uppdraget och utför intervjuer för att bedöma deras personlighet oh erfarenhet i relation till dina behov. Typiskt brukar vi återkomma till dig inom 1-3 dagar med 1-2 CV tillsammans med en förklaring av varför vi anser att de presenterade kandidaterna är en bra matchning för ditt projekt.

Läs mer om vår urvalsprocess

Är du en konsult? Få relevanta projekt

Du kan fylla in vår registreringsform i ca en minut. Du kan välja vilken region du vill arbeta i och dina kompetenser. På så sätt får du enbart projekt som är relevanta för din profil. Om du vill ansöka till ett specifikt projekt kan du skicka ett e-mail till det tidigare nämnda e-mailadressen, då kommer den ansvarige konsultchefen att komma i kontakt med dig. Vi garanterar full transparens i processen: du kommer alltid att vara informerad under hela processen och alltid veta vilket pris vi erbjuder för dina tjänster till kunden. Vi skickar aldrig ditt CV till kunden utan ditt samtycke. Det finns alltid en konsultchef som driver hela rekryteringsprocessen för ett specifikt projekt. Detta gör det möjlig för dem att känna kunden, deras projekt och de nästa stegen, och att hålla dig välinformerad genom hela processen.

Få nya konsultuppdrag

Kontakta Right People Group nu för Compliance Managers – du får:

  • Få en expert redan imorgon
  • Vi handplockar den bästa Compliance managern till ditt projekt
  • Attraktiva timpriser på duktiga Compliance managers
  • En Compliance manager som kan arbeta remote eller onsite i hela landet

Korrekt applicering av lagar och reglering med en compliance manager

Compliance managers ser till så att företag korrekt förstår och följer alla lagar och regleringar som gäller för deras verksamhet. En bra compliance manager utvecklar ett compliance program som är relevant för företagets omständigheter för att säkerställa en förbättring av företagets resultat.

En compliance manager på ditt företag

En compliance manager hjälper både ledning och anställda at bättre förstå vikten av att följa lagar och regleringar och se till så att företagpolicies följs. Denna roll blir allt viktigare iochmed att compliancefrågor både blir fler och mer komplexa i vår globaliserade värld.

Våra compliance managers har framgångsrikt hjälpt många företag att analysera och bedöma risken för bristande efterlevnad av lagar och reglering såväl som att utforma och genomföra policies för att minska denna risk. Beroende på deras specialistområde har våra experter också ofta en djup förståelse av FCA Conduct of Business Rules samt om andra viktiga regelsystem.

Vi förhandsgranska noggrannt alla konsulter i vårt nätverk vilket garanterar att våra kunder får hjälp av en kvalificerad och erfaren konsult. Många av våra compliance mangers är också certifierade av en erkänd organisation såsom International Association of Risk and Compliance Professionals.

Fördelar med en compliance manager-konsult

Compliance managers gör mycket mer än att bara genomföra regulatoriska tillsynsprogram. De är också duktiga på att uppmuntra etiskt och ansvarsfullt företagande. Om du behöver hjälp av en compliance manager-konsult kan vi erbjuda dig en kompetent konsult så snart som behövs.

Compliance är en alltmer komplex fråga och relaterad till allt fler risker. Alla våra compliance manager konsulter är uppdaterade kring alla lagar och regleringar. Många har arbetat inom ett flertal branscher och kan ta med sig branchspecifik kunskap till sin roll på ert företag.

Låt oss veta mer om dina behov så kan vi snabbt höra av oss med ett urval av våra bästa konsulter för att fylla dina behov. Givet vår “no-cure, no-pay policy” kan du utan någon initial kostnad fritt välja bland våra compliance manager-konsulter för att hitta den som bäst passar din organisation.