Compliance manager

Kontakta Right People Group nu för Compliance Managers – du får:

Korrekt applicering av lagar och reglering med en compliance manager

Compliance managers ser till så att företag korrekt förstår och följer alla lagar och regleringar som gäller för deras verksamhet. En bra compliance manager utvecklar ett compliance program som är relevant för företagets omständigheter för att säkerställa en förbättring av företagets resultat.

En compliance manager på ditt företag

En compliance manager hjälper både ledning och anställda at bättre förstå vikten av att följa lagar och regleringar och se till så att företagpolicies följs. Denna roll blir allt viktigare iochmed att compliancefrågor både blir fler och mer komplexa i vår globaliserade värld.

Våra compliance managers har framgångsrikt hjälpt många företag att analysera och bedöma risken för bristande efterlevnad av lagar och reglering såväl som att utforma och genomföra policies för att minska denna risk. Beroende på deras specialistområde har våra experter också ofta en djup förståelse av FCA Conduct of Business Rules samt om andra viktiga regelsystem.

Vi förhandsgranska noggrannt alla konsulter i vårt nätverk vilket garanterar att våra kunder får hjälp av en kvalificerad och erfaren konsult. Många av våra compliance mangers är också certifierade av en erkänd organisation såsom International Association of Risk and Compliance Professionals.

Fördelar med en compliance manager-konsult

Compliance managers gör mycket mer än att bara genomföra regulatoriska tillsynsprogram. De är också duktiga på att uppmuntra etiskt och ansvarsfullt företagande. Om du behöver hjälp av en compliance manager-konsult kan vi erbjuda dig en kompetent konsult så snart som behövs.

Compliance är en alltmer komplex fråga och relaterad till allt fler risker. Alla våra compliance manager konsulter är uppdaterade kring alla lagar och regleringar. Många har arbetat inom ett flertal branscher och kan ta med sig branchspecifik kunskap till sin roll på ert företag.

Låt oss veta mer om dina behov så kan vi snabbt höra av oss med ett urval av våra bästa konsulter för att fylla dina behov. Givet vår “no-cure, no-pay policy” kan du utan någon initial kostnad fritt välja bland våra compliance manager-konsulter för att hitta den som bäst passar din organisation.