Vi är redo att hantera alla aspekter av dina konsultinköp.

Genom att använda våra MSP tjänster kommer vi fullt engagera oss i att göra dig utmärk när du använder den externa arbetskraften. Detta inkluderar analys av dina nuvarande kostnader och vi engagerar oss bara om vi inte kan erbjuda dig en kostnadsminskning med minst 7% samtidigt som vi ger utmärkt kvalitet.

år affärsmodell baseras på transparenta avgifter och åtaganden till priser som kombinerar kompetenskategorier och relevanta erfarenhetsnivåer. Tillsammans hittar vi den affärsmodell som är optimal för dig.

Boka en presentation direkt i vår kalender så att vi kan förstå dina behov och hitta en potentiell lösning som matchar din organisation. Du kan även skicka ett mejl till msp@rightpeoplegroup.com eller ringa oss direkt på 0045 26130316.

Vi är redo att inleda en dialog med dig och utifrån det förbereda ett förslag till en specifik implementeringsplan. Nedan följer ett exempel på en MSP-implementation.

Fas 1 - Förstå

- Strukturerade intervjuer med viktiga intressenter
- Processkartläggning och gapanalys
- Definera kontrakt, SLA och KPI


Fas 3 - Kör

- Utför individualiserad utbildning av alla viktiga intressenter
- Utför med ”hyper-care”
- Rapportera de första resultaten

Fas 2 – Förbered


- Sätta upp implementeringsmallar, dokument och videoutbildning
- Implementera anpassningar och integrationer i kundens nyckelsystem
- Förbered utbildningsprogram för viktiga intressenter

Fas 4 – Förbättra

- Utvärdera kvalitativ feedback från intressenter och data för SLA och KPI
- Plan för förbättrningsinitiativ
- Rikta in dessa med intressenterna och genomför förbättringarna

Excellence-modell

Om du vill veta mer om den konceptuella modellen vi arbetar med kan du undersöka vår modell “Excellence in Consultant Sourcing”.

Platform för extern arbetskraft

För att veta mer om den digitala plattformen vi använder kan du undersöka Onsiter.