Controlling

Skicka din förfrågan och få konsult-CV

Vi är i experter på att leverera nyckelkompetenser för komplexa projekt. Fyll i dina detaljer  och få snabbt ett urval av 1-2 kompetenta konsulters CV som passar till ditt uppdrag.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vår prismodell

Det är gratis att få ett urval av de mest perfekta konsulterna för ditt projekt. Right People Group tar endast en avgift om du bestämmer dig att anställa en av de konsulter som vi presenterat till dig.

Vi driver hela processen, vilket innebär att söka, välja och försäkra de mest lämpliga konsulter utan att du som kund måste vara engagerad i processen. Normalt brukar processen ta 1-4 dagar.

Vår prisnivå är låg jämfört med kvalitén vi levererar. Delvist för att vår affärsmodell är baserad på fristående konsulter vilket gör det effektiv, delvist för att vi alltid säkerställer att vi hittar den bästa lösningen i marknaden i pris och kvalité.

Som kund skriver du kontrakt med Right People Group. Om en konsult blir sjuk eller går mot förväntningarna och inte är en bra matchning kan vi snabbt hitta en ersättning för konsulten.

Få gratis offer

Så här väljer vi konsulten

Vi utför alltid en bred process för att säkerställa att vi hittar den bästa matchen i marknaden för ditt projekt – i konsultens pris och färdigheter.

Konsultchefen du är i kontakt med från vårt företag är också den som driver hela processen av att hitta och välja rätt kandidat för dig. Alla våra konsultchefer är välutbildade och besitter starka analytiska färdigheter. Detta möjliggör för dem att förstå vilken arbetsroll du behöver och de teknologier och tekniker involverat, vilket är väsentligt för att hitta konsulten som kan bäst generera resultaten du efterfrågar.

Vi investerar mycket i att utveckla kanaler och metoder som tillåter oss att nå ut till så många relevanta konsulter som möjligt och vår procedur är mycket effektiv.

Konsultchefen väljer de mest kvalificerade konsulterna för uppdraget och utför intervjuer för att bedöma deras personlighet oh erfarenhet i relation till dina behov.

Typiskt brukar vi återkomma till dig inom 1-3 dagar med 1-2 CV tillsammans med en förklaring av varför vi anser att de presenterade kandidaterna är en bra matchning för ditt projekt.

Läs mer om vår urvalsprocess

Är du en konsult? Få relevanta projekt

Du kan fylla in vår registreringsform i ca en minut. Du kan välja vilken region du vill arbeta i och dina kompetenser.
På så sätt får du enbart projekt som är relevanta för din profil. Om du vill ansöka till ett specifikt projekt kan du skicka ett e-mail till det tidigare nämnda e-mailadressen, då kommer den ansvarige konsultchefen att komma i kontakt med dig.
Vi garanterar full transparens i processen: du kommer alltid att vara informerad under hela processen och alltid veta vilket pris vi erbjuder för dina tjänster till kunden.
Vi skickar aldrig ditt CV till kunden utan ditt samtycke.
Det finns alltid en konsultchef som driver hela rekryteringsprocessen för ett specifikt projekt. Detta gör det möjlig för dem att känna kunden, deras projekt och de nästa stegen, och att hålla dig välinformerad genom hela processen.

Få nya konsultuppdrag

Kontakta Right People Group nu för Controllers – du får:

  • Få en expert redan imorgon
  • Vi handplockar den bästa Controllern till ditt projekt
  • Attraktiva timpriser på duktiga Controllers
  • En Controller som kan arbeta remote eller onsite i hela landet

En tydlig ekonomisk överblick med duktiga controllers

Controllers har många viktiga uppgifter inom företagets ekonomiavdelning. Dessa uppgifter omfattar analys och upprättandet av finansiella rapporter, övervaka och planera budgetering, ansvara för kostnadsredovisning och att skatteregler följs. Erfarna controllers har ofta också en överseende roll på ekonomiavdelningen varvid de rapporterar direkt till CFO eller andra högt uppsatta chefer. Controllers har också ibland specialkunskaper och specialområden, såsom finansiella controllers och business controllers.

En controller-konsult på ditt företag  

Controllers har många viktiga uppgifter inom affärsområden såsom ledning, bolagstransaktioner, finansiell rapportering och regelefterlevnad. Vi har sett att våra controllers placerats i positioner där de haft ansvar för att löneutbetalningar sker i tid, hanterat årsbudgeten och prognoser och sett till så att kraven för skatterapportering var uppfyllda.

Controllers kan placeras i ditt företag i den roll du anser bäst och så länge de behövs. Många av våra konsulter har också ett expertområde, till exempel projekt controllers eller skatte controllers, samt branschspecifika kunskaper.

Fördelar med en controller -konsult

Många företag kan dra nytta av den kunskap konsulter kan bidra med och vi tror att den trenden kommer att öka i framtiden. Många av de bästa medarbetarna föredrar arbetsflexibilitet konsultarbetet erbjuder. Detta skapar en win-win-situation, eftersom företagen också kan dra nytta av den kunskap och erfarenhet dessa konsulter fått från tidigare projekt på andra företag.

Våra controller-konsulter kan placeras på ditt företag, antingen på plats eller på distans inom ett par dagar till attraktiva priser. Låt oss veta mer om dina behov så kan vi snabbt höra av oss med ett urval av våra bästa konsulter för att fylla dina behov. Givet vår “no-cure, no-pay policy” kan du utan någon initial kostnad fritt välja bland våra controller-konsulter för att hitta den som bäst passar din organisation.

För mer information om de olika specialiseringar våra controllers kan ha i din organisation, klicka på sidorna nedan: