Controlling

Kontakta Right People Group nu för Controllers – du får:

En tydlig ekonomisk överblick med duktiga controllers

Controllers har många viktiga uppgifter inom företagets ekonomiavdelning. Dessa uppgifter omfattar analys och upprättandet av finansiella rapporter, övervaka och planera budgetering, ansvara för kostnadsredovisning och att skatteregler följs. Erfarna controllers har ofta också en överseende roll på ekonomiavdelningen varvid de rapporterar direkt till CFO eller andra högt uppsatta chefer. Controllers har också ibland specialkunskaper och specialområden, såsom finansiella controllers och business controllers.

En controller-konsult på ditt företag  

Controllers har många viktiga uppgifter inom affärsområden såsom ledning, bolagstransaktioner, finansiell rapportering och regelefterlevnad. Vi har sett att våra controllers placerats i positioner där de haft ansvar för att löneutbetalningar sker i tid, hanterat årsbudgeten och prognoser och sett till så att kraven för skatterapportering var uppfyllda.

Controllers kan placeras i ditt företag i den roll du anser bäst och så länge de behövs. Många av våra konsulter har också ett expertområde, till exempel projekt controllers eller skatte controllers, samt branschspecifika kunskaper.

Fördelar med en controller -konsult

Många företag kan dra nytta av den kunskap konsulter kan bidra med och vi tror att den trenden kommer att öka i framtiden. Många av de bästa medarbetarna föredrar arbetsflexibilitet konsultarbetet erbjuder. Detta skapar en win-win-situation, eftersom företagen också kan dra nytta av den kunskap och erfarenhet dessa konsulter fått från tidigare projekt på andra företag.

Våra controller-konsulter kan placeras på ditt företag, antingen på plats eller på distans inom ett par dagar till attraktiva priser. Låt oss veta mer om dina behov så kan vi snabbt höra av oss med ett urval av våra bästa konsulter för att fylla dina behov. Givet vår “no-cure, no-pay policy” kan du utan någon initial kostnad fritt välja bland våra controller-konsulter för att hitta den som bäst passar din organisation.

För mer information om de olika specialiseringar våra controllers kan ha i din organisation, klicka på sidorna nedan: