Agil projektledare till ditt projekt

Kontakta Right People Group nu för Agil projektledare – du får:

At möta utmaningen vid förändringar med smidighet

Föreställ dig ett softwareutvecklingsprojekt som tillrättaläggs efter traditionell projektstyrning: Kunden har definierat sina krav, du har planerat de olika utvecklingsskedena och slutligen testar du produkten för att upptäcka att den slutliga produkten är långt ifrån att kunne skapa de förväntade fördelarna för affärerna.

Detta sker igen och igen eftersom softwareprojekt möter konstanta förändringar och för att det helt enkelt är mycket svårt att definiera exakta krav tidigt i processen.

Agil projektledning bryter ner komplexa cyklar och fokuserar på att leverera funktioner med störst affärsvärde först. Tack vare en strategi med löpande förändringar kommer du att kunna utveckla bra produkter som uppfyller (eller övergår) dina kunders förväntningar

Men det är inte lätt att köra agila projekt och det kräver en stor organisatorisk tillvänjning av både ledning och medarbetare.

När vi levererar en freelance projektledare som är specialist i agil projektledning så är det ofta med två syften. Det primära syftet är att skapa succé i det konkreta projektet men det andra syftet är att mogna kundens medarbetare till att bli bättre på att köra agila projekt som skapar förväntade affärsmässiga fördelar.

Freelance Agil projektledare – snabbt och effektivt

Hantering av agila projekt kan vara en utmaning för projektledaren eftersom kunderna å ena sidan förväntar leverans i tid inom angiven budget men å andra sidan förändras kraven konstant.

En duktig agil projektledare har därför tillräcklig erfarenhet och rätt tankegång för att konstant kunna motsvara förväntningar med projektets aktörer.

Vi rekommenderar att anlita en freelancer som är specialist i agil projektledning. Om du kontaktar oss så kan vi leverera en freelance agil projektledare som passar dina och dina projekts specifika behov.