SAP expert till ditt projekt

Kontakta Right People Group nu för SAP experter – du får:

SAP – en av de största utvecklarna av ERP-lösningar

SAP är den största europeiska softwarefirman och den fjärde största i världen. SAP är modulbaserat och har utvecklat en lång rad ekonomi- och planeringsprogram som primärt riktar sig til stora företag. Till de små och mellanstora företagen har de skapat SAP Business One och SAP All-in-One. I Danmark finns en stor tradition för användande av SAP bland de största företagen och det finns därför generellt starka SAP kompetenser i Danmark både på en generell nivå, men också på specifika nischområden och detta är också gällande på freelance SAP-marknaden.

Freelance SAP marknaden i Danmark

På den danska marknaden existerar en rad specialiserade SAP konsulenthus, men det finns dessutom en mycket stor pool av freelance SAP specialister. Detta gäller både inom SAP konfiguration, softwareutveckling i SAP samt freelance SAP projektledare. Right People Group kan göra en stor skillnad när du behöver en specialist till att fylla en konkret SAP expertroll. Vi ser att det typiskt är de duktigaste konsulterna från de traditionella SAP konsulthusen som väljer att gå ut som freelance SAP konsulter. Det är bland dessa konsulter vi väljer och vi kan leverera den högsta kvaliteten kombineret med mycket skarpa timpriser.

Behöver du en SAP expert?

Oavsett vilken SAP-produkt du använder, så kan vi hitta helt rätt freelance SAP expert till ditt projekt. Kontakta Right People Group idag och berätta om ditt uppdrag, så leverear vi snabbt en duktig och erfaren freelance expert som uppfyller dina behov.

Nedanför finns länkar till våra mest sökta SAP experter: