EPiServer utvecklare

Skicka din förfrågan och få konsult-CV

Vi är i experter på att leverera nyckelkompetenser för komplexa projekt. Fyll i dina detaljer  och få snabbt ett urval av 1-2 kompetenta konsulters CV som passar till ditt uppdrag.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vår prismodell

Det är gratis att få ett urval av de mest perfekta konsulterna för ditt projekt. Right People Group tar endast en avgift om du bestämmer dig att anställa en av de konsulter som vi presenterat till dig.

Vi driver hela processen, vilket innebär att söka, välja och försäkra de mest lämpliga konsulter utan att du som kund måste vara engagerad i processen. Normalt brukar processen ta 1-4 dagar.

Vår prisnivå är låg jämfört med kvalitén vi levererar. Delvist för att vår affärsmodell är baserad på fristående konsulter vilket gör det effektiv, delvist för att vi alltid säkerställer att vi hittar den bästa lösningen i marknaden i pris och kvalité.

Som kund skriver du kontrakt med Right People Group. Om en konsult blir sjuk eller går mot förväntningarna och inte är en bra matchning kan vi snabbt hitta en ersättning för konsulten.

Få gratis offer

Så här väljer vi konsulten

Vi utför alltid en bred process för att säkerställa att vi hittar den bästa matchen i marknaden för ditt projekt – i konsultens pris och färdigheter.

Konsultchefen du är i kontakt med från vårt företag är också den som driver hela processen av att hitta och välja rätt kandidat för dig. Alla våra konsultchefer är välutbildade och besitter starka analytiska färdigheter. Detta möjliggör för dem att förstå vilken arbetsroll du behöver och de teknologier och tekniker involverat, vilket är väsentligt för att hitta konsulten som kan bäst generera resultaten du efterfrågar.

Vi investerar mycket i att utveckla kanaler och metoder som tillåter oss att nå ut till så många relevanta konsulter som möjligt och vår procedur är mycket effektiv.

Konsultchefen väljer de mest kvalificerade konsulterna för uppdraget och utför intervjuer för att bedöma deras personlighet oh erfarenhet i relation till dina behov.

Typiskt brukar vi återkomma till dig inom 1-3 dagar med 1-2 CV tillsammans med en förklaring av varför vi anser att de presenterade kandidaterna är en bra matchning för ditt projekt.

Läs mer om vår urvalsprocess

Är du en konsult? Få relevanta projekt

Du kan fylla in vår registreringsform i ca en minut. Du kan välja vilken region du vill arbeta i och dina kompetenser.
På så sätt får du enbart projekt som är relevanta för din profil. Om du vill ansöka till ett specifikt projekt kan du skicka ett e-mail till det tidigare nämnda e-mailadressen, då kommer den ansvarige konsultchefen att komma i kontakt med dig.
Vi garanterar full transparens i processen: du kommer alltid att vara informerad under hela processen och alltid veta vilket pris vi erbjuder för dina tjänster till kunden.
Vi skickar aldrig ditt CV till kunden utan ditt samtycke.
Det finns alltid en konsultchef som driver hela rekryteringsprocessen för ett specifikt projekt. Detta gör det möjlig för dem att känna kunden, deras projekt och de nästa stegen, och att hålla dig välinformerad genom hela processen.

Få nya konsultuppdrag

Kontakta Right People Group nu för EPiServer utvecklare – du får:

  • Få en utvecklare ut redan imorgon
  • Vi handplockar den bästa EPiServer utvecklaren till ditt projekt
  • Timpriser från 575,- till 875,- på duktiga EPiServer utvecklare
  • EPiServer 7 utvecklare som kan arbeta remote eller onsite i hela landet

Undgå vanliga utvecklingsfel

EPiServer är ett bra framework byggt på Microsoft .NET-teknologier för snabb och smart innehållshantering. Det rekommenderas dock att låta en EPiServer expert utveckla systemet för att undgå vanliga fel som kan uppstå om en oerfaren person står för arbetet.

Till exempel kan minnesläckor visas på EPiServer-webbplatser när statiska event-handlers är förbundna med dynamiskt innehåll. Dessutom får databasen en hög belastning om den träffas ved varje förfrågan.

En mer generell fallgrop är att utveckla EPiServer-funktionaliteter utan att överväga effektiviteten av dag-till-dag-uppdrag i redigeraren.

Våra freelance EPiServer experter kan utföra alla typer av uppdrag och härunder både komplex backendutveckling med tunga integrationer till ERP eller liknande eller frontendutveckling för att skapa rätt användarupplevelse.

Right People Group är specialister i att leverera freelance softwareutvecklare och vi har arbetat mycket med EPiServer. Det finns ett begränsat antal EPiServer-utvecklare på marknaden men vi känner dem och kan leverera den som passar bäst till ditt projekt.

En freelance EPiServer utvecklare kan stärka ditt projekt

Om ditt företag saknar en duktig EPiServer utvecklare inom kort, så kan vi hjälpa dig.

Vi kan hitta duktiga freelance EPiServer utvecklare med stor kunskap och erfarenhet inom EPiServer 7 eller tidigare versioner. Vi känner och kan välja fritt mellan alla EPiServer konsulter på marknaden och detta gör att vi kan leverera mycket specifika kompetenser beroende på vilket projekt du har och hur långt projektet har nått.

Du skal bara kontakta oss hos Right People Group , berätta om dina specifika behov, så kan vi ge dig ett erbjudande på en passande freelance EPiServer utvecklare med detsamma!