ITIL konsult

Kontakta Right People Group nu för ITIL experter – du får:

ITIL – Meningslöst buzzword eller nyckeln till framgångsrik IT

Vi känner hela det teoretiska ITIL frameworket riktigt väl i Right People Group och vi vet precis vilka ITIL freelance konsulter som kan göra en markant positiv skillnad för ditt företag.

Vår generella hållning är att ITIL inte är någon silver bullet. Men det är ett solitt fundament som kan medverka till att säkra att din IT-organisations processer rationaliseras och kör optimalt. Det är en lång process som inte bara kräver teoretisk förståelse, men först och främst duktigt folk med stor praktisk erfarenhet. Vårt mål är att alltid leverera den ITIL konsult som i praxis kan skapa störst värde för din organisation.

Det är helt avgörande att inte ramen på ett ITIL projekt är för stort från början. Det är viktigt att inleda med de processer som skapar störst affärsvärde och säkra en succé här. När man i organisationen först kan se vilken skillnad det har gjort, finns en långt större öppenhet och vilja till förändring, som är avgörande för att säkra succé i de mer komplexa processerna.

Freelance ITIL experter till ditt projekt

Vi analyserar ditt behov levererar en freelance ITIL konsult som passar till ditt projekt och är antingen ITIL Foundation eller ITIL Expert certifierad. Men certifieringarna är faktiskt bara ett litet element i vår samlade värdering. Det viktigaste är att vi tror på personen och att han eller hon har stor praktisk erfarenhet och en dokumenterad track record av framgångsrika ITIL projekt.

De typiska projekttyper där vi kan bidra med en erfaren ITIL konsult som matchar ditt projekt är:

– Etablering av ITIL Service desk

– Optimering av ITIL Service desk processer

– Etablering eller expansion av CMDB

– Etablering av ITIL incident, problem och change processer

– Expert-review av existerende ITIL-processer

– Utveckling på ServiceNow plattform

– Utveckling på Remedy Plattform