Hvorfor freelancekonsulenter

Bruken av selvstendige konsulenter til å styrke organisasjonen er i dag en realitet, og alle de største organisasjonene i Norge benytter seg av det.

Det er en veldig utbredt modell på det norske IT-markedet, og det finnes mange dyktige freelancekonsulenter innenfor nesten alle kompetanseområder.

Vi har igjen og igjen sett styrken ved denne modellen i Right People Group, og vi er ganske sikre på at det i fremtiden vil bli enda fler selvstendige konsulenter i Norge. Dette er primært fordi livet som freelancekonsulent gir en fleksibilitet og arbeidsglede hos den enkelte konsulenten samtidig som det gir kunden mulighet til å kjøpe en fleksibel ytelse av høy kvalitet til en lav pris.

Fast ansatt eller konsulent?

Vi tror at fremtidens vinnervirksomheter er dem som har en kjerne av fast ansatte medarbeidere til å utvikle virksomheten og løse oppgaver som er permanente av karakter. Denne kjernen suppleres av at man kjøper inn spesialister for å løse oppgaver som er midlertidige eller krever ferdigheter som ligger utenfor firmaets egne kjernekompetanser.

Nedenfor har vi listet opp de tre viktigste grunnene til hvorfor det kan være hensiktsmessig å bruke en konsulent i stedet for en fast ansatt.

1. Temporært kompetansebehov

Hvis en oppgave er midlertidig og krever spesifikke kompetanser, er det oftest både den raskeste og kvalitetsmessig beste løsningen å leie en konsulent i stedet for å oppbygge kompetansene internt i organisasjonen. Hvis man kjøper inn klokt på konsulentmarkedet, er det også ofte den billigste løsningen når alle kostnader regnes med.

2. Tilgang til spesialistkompetanser

Mange oppgaver krever spesialist kompetanser som ikke finnes i virksomheten. Når disse kompetansene ligger utenfor virksomhetens kjernekompetanser, så er det ofte vanskelig generelt å tiltrekke de dyktigste folkene til tradisjonelle faste jobb. Å leie en freelancekonsulent gir deg tilgang til de sterke spesialistkompetansene og med en svært rask responstid.

3. Fleksibilitet i oppgaveløsningen

Det er alltid en konsulent der ute, hvor løsningen av nettopp din oppgave passer perfekt inn i forhold til det som konsulenten kan, og hvor andre parametere som tidsforbruk og fysisk plassering også passer perfekt.

Vi definerer oppgaven ut ifra det som er ditt behov som kunde, og vår prosess for å finne freelance konsulenter gjør at vi er i stand til å finne nøyaktig den konsulenten der oppgaven din passer helt perfekt, noe som sikrer deg både en høy fleksibilitet, men også en veldig bra pris.