IT-Projektledare

Skicka din förfrågan och få konsult-CV

Vi är i experter på att leverera nyckelkompetenser för komplexa projekt. Fyll i dina detaljer  och få snabbt ett urval av 1-2 kompetenta konsulters CV som passar till ditt uppdrag.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vår prismodell

Det är gratis att få ett urval av de mest perfekta konsulterna för ditt projekt. Right People Group tar endast en avgift om du bestämmer dig att anställa en av de konsulter som vi presenterat till dig.

Vi driver hela processen, vilket innebär att söka, välja och försäkra de mest lämpliga konsulter utan att du som kund måste vara engagerad i processen. Normalt brukar processen ta 1-4 dagar.

Vår prisnivå är låg jämfört med kvalitén vi levererar. Delvist för att vår affärsmodell är baserad på fristående konsulter vilket gör det effektiv, delvist för att vi alltid säkerställer att vi hittar den bästa lösningen i marknaden i pris och kvalité.

Som kund skriver du kontrakt med Right People Group. Om en konsult blir sjuk eller går mot förväntningarna och inte är en bra matchning kan vi snabbt hitta en ersättning för konsulten.

Få gratis offer

Så här väljer vi konsulten

Vi utför alltid en bred process för att säkerställa att vi hittar den bästa matchen i marknaden för ditt projekt – i konsultens pris och färdigheter.

Konsultchefen du är i kontakt med från vårt företag är också den som driver hela processen av att hitta och välja rätt kandidat för dig. Alla våra konsultchefer är välutbildade och besitter starka analytiska färdigheter. Detta möjliggör för dem att förstå vilken arbetsroll du behöver och de teknologier och tekniker involverat, vilket är väsentligt för att hitta konsulten som kan bäst generera resultaten du efterfrågar.

Vi investerar mycket i att utveckla kanaler och metoder som tillåter oss att nå ut till så många relevanta konsulter som möjligt och vår procedur är mycket effektiv.

Konsultchefen väljer de mest kvalificerade konsulterna för uppdraget och utför intervjuer för att bedöma deras personlighet oh erfarenhet i relation till dina behov.

Typiskt brukar vi återkomma till dig inom 1-3 dagar med 1-2 CV tillsammans med en förklaring av varför vi anser att de presenterade kandidaterna är en bra matchning för ditt projekt.

Läs mer om vår urvalsprocess

Är du en konsult? Få relevanta projekt

Du kan fylla in vår registreringsform i ca en minut. Du kan välja vilken region du vill arbeta i och dina kompetenser.
På så sätt får du enbart projekt som är relevanta för din profil. Om du vill ansöka till ett specifikt projekt kan du skicka ett e-mail till det tidigare nämnda e-mailadressen, då kommer den ansvarige konsultchefen att komma i kontakt med dig.
Vi garanterar full transparens i processen: du kommer alltid att vara informerad under hela processen och alltid veta vilket pris vi erbjuder för dina tjänster till kunden.
Vi skickar aldrig ditt CV till kunden utan ditt samtycke.
Det finns alltid en konsultchef som driver hela rekryteringsprocessen för ett specifikt projekt. Detta gör det möjlig för dem att känna kunden, deras projekt och de nästa stegen, och att hålla dig välinformerad genom hela processen.

Få nya konsultuppdrag

Kontakta Right People Group nu för IT-projektledare – du får:

Få en specialiserad IT-projektledare

I dagens affärsliv är både hastighet och kvalitet nyckeln till framgång och effektiva IT-lösningar är en av de viktigaste affärsmässiga katalysatorerna.

IT-chefen står ofta inför utmaningen att inte bara hantera befintliga IT-lösningar och projekt. De ska också uppmärksamma förändringar i verksamheten, IT-lösningar för att bäst stödja verksamheten och bidrar till att säkra framtiden för både affärsmodeller och optimering av arbetsflöden. Därför är det viktigt att ha rätt resurser som genomför den nuvarande IT-strategin så att tidsfristerna uppfylls och att kvaliteten är på topp. Vi ser dock att de resurser som behövs förändras snabbt, därför är det värdefullt att komplettera fast personal med externa specialister som har kompetens från samma typer av projekt i andra verksamheter.

En av resurserna är erfarna, begåvade IT-projektledare för att stödja CEO:n i att effektivt hantera både utvecklingsprojekt och IT-infrastrukturprojekt.

Vi är agent för de bästa konsulterna

Right People Group arbetar uteslutande med konsulter och vårt största område är IT projektledning. Vi känner därför de allra flesta IT projektledare, och vi vet vilka av dem som är de bästa inom sitt område. Vi ser alltid till att både kontakta dem vi känner i förväg men också att samtidigt arbeta med vår process ut på hela konsultmarknaden. Det säkrar att du får den bästa lösningen som finns på marknaden för ditt specifika behov.

När vi letar efter de bäst kvalificerade IT projektledarna på konsultmarknaden så tittar vi på utbildning och certifieringar, erfarenhet, referenser från tidigare kunder och andra aspekter som uppfyller dina krav. Vi håller intervjuer med de bästa kandidaterna och ser till att de personliga egenskaperna passar din organisation och den roll som din IT-projektledare ska fylla.

En framgångsrik IT projektledare är bra på att arbeta med olika intressenter och projektdeltagare, och ska därmed kunna leverera de definierade milstolpar inom tidsfristerna och efterlevnad av den tilldelade budgeten. Precis som vi kan hitta IT-projektledare med särskild branschkunskap, finner vi IT-projektledare som är utbildade och vana vid den projektledningsmetod so du använder eller önskar att använda, till exempel PRINCE2, IPMA, SCRUM, XP, Kanban eller annan.

Kontakta oss idag för ett gratis erbjudande på en specialiserad IT-projektledare med dokumenterad erfarenhet!

Du kan läsa mer om specifika projektmetoder på följande sidor: