IT-Projektledare

Kontakta Right People Group nu för IT-projektledare – du får:

Få en specialiserad IT-projektledare

I dagens affärsliv är både hastighet och kvalitet nyckeln till framgång och effektiva IT-lösningar är en av de viktigaste affärsmässiga katalysatorerna.

IT-chefen står ofta inför utmaningen att inte bara hantera befintliga IT-lösningar och projekt. De ska också uppmärksamma förändringar i verksamheten, IT-lösningar för att bäst stödja verksamheten och bidrar till att säkra framtiden för både affärsmodeller och optimering av arbetsflöden. Därför är det viktigt att ha rätt resurser som genomför den nuvarande IT-strategin så att tidsfristerna uppfylls och att kvaliteten är på topp. Vi ser dock att de resurser som behövs förändras snabbt, därför är det värdefullt att komplettera fast personal med externa specialister som har kompetens från samma typer av projekt i andra verksamheter.

En av resurserna är erfarna, begåvade IT-projektledare för att stödja CEO:n i att effektivt hantera både utvecklingsprojekt och IT-infrastrukturprojekt.

Vi är agent för de bästa konsulterna

Right People Group arbetar uteslutande med konsulter och vårt största område är IT projektledning. Vi känner därför de allra flesta IT projektledare, och vi vet vilka av dem som är de bästa inom sitt område. Vi ser alltid till att både kontakta dem vi känner i förväg men också att samtidigt arbeta med vår process ut på hela konsultmarknaden. Det säkrar att du får den bästa lösningen som finns på marknaden för ditt specifika behov.

När vi letar efter de bäst kvalificerade IT projektledarna på konsultmarknaden så tittar vi på utbildning och certifieringar, erfarenhet, referenser från tidigare kunder och andra aspekter som uppfyller dina krav. Vi håller intervjuer med de bästa kandidaterna och ser till att de personliga egenskaperna passar din organisation och den roll som din IT-projektledare ska fylla.

En framgångsrik IT projektledare är bra på att arbeta med olika intressenter och projektdeltagare, och ska därmed kunna leverera de definierade milstolpar inom tidsfristerna och efterlevnad av den tilldelade budgeten. Precis som vi kan hitta IT-projektledare med särskild branschkunskap, finner vi IT-projektledare som är utbildade och vana vid den projektledningsmetod so du använder eller önskar att använda, till exempel PRINCE2, IPMA, SCRUM, XP, Kanban eller annan.

Kontakta oss idag för ett gratis erbjudande på en specialiserad IT-projektledare med dokumenterad erfarenhet!

Du kan läsa mer om specifika projektmetoder på följande sidor: