konsult

Kontakta Right People Group nu för en konsult – du får:

Experter inom IT-rådgivning

En konsult hjälper företag och ger råd kring IT-relaterade uppgifter och frågor. En bra konsult har praktisk erfarenhet av IT och är alltid medveten om affärsmålen.

Varför anlita en konsult?

I IT-branschen drar många organisationer nytta av konsulter. Nedan följer några av anledningarna till att ett stort antal företag väljer att anställa konsulter.

1) Kostnadseffektivt

I de flesta fall betalar ni konsulterna med en timlön eller dagslön. Företag hyr dessa yrkesverksamma när de behöver extra hjälp eller kompetens under en begränsad tid. Detta innebär hög nivå på kompetensen och omedelbar produktivitet.

Eftersom konsulter ofta anställs för att arbeta på avlägsna platser kan företag också spara pengar både när det gäller kontorslokaler och utrustning. Dessutom innebär konsulter inga extra kostnader, till exempel förmåner eller anställningsskatter.

Därför sparar företag i slutändan pengar när de väljer att anställa konsulter.

2) Flexibilitet

Konsulter anställs endast när behov finns. Konsulter erbjuder företag flexibiliteten att direkt få kvalificerad personal samt ange hur lång tid deras tjänster behövs.

Därför är konsulter ofta det bästa valet för de tillfällen då ett företag behöver extra support eller specialiserade experter under en begränsad tid.

3) Specialiserad expertis

Många företag väljer att arbeta med konsulter när de behöver en professionell med kunskaper och färdigheter som saknas på IT-avdelningen.

Konsulter kan också enkelt sättas in tillfälligt för projekt som kräver expertis som ett företag normalt inte behöver.

4) Hög produktivitet

Eftersom konsulter har lång erfarenhet inom sitt område, kräver dessa yrkesverksamma lite eller ingen utbildning. I stället är de mycket produktiva och fungerar effektivt från dag ett.

5) En opartisk synvinkel

Konsulter har lärt sig mycket av att arbeta i många olika organisationer. Dessa yrkesverksamma kommer med en ny synvinkel som kan hjälpa företag att bättre förstå, förbättra och definiera sina affärs- och projektmål.

Dessutom, om ett företag behöver hjälp att bestämma vilka IT-system eller programvara som ska köpas, kan konsulten ge dem opartisk rådgivning om vad man ska välja.

En konsult i ert företag

En konsult erbjuder värdefullt stöd till organisationer när det gäller IT-behov. Om du behöver en konsult för ditt företag, har vi många högkvalificerade experter i vårt nätverk. Våra konsulter kan börja omedelbart och vara kvar i ditt företag så länge som behövs – antingen på plats eller på distans.

Våra konsulter har hjälpt företag i olika branscher med uppgifter som:

  • designa, utveckla och förbättra IT-system
  • erbjuda strategiska lösningar på problem
  • ge råd kring IT-nätverk, system och program
  • samarbeta med befintlig IT-personal
  • leda IT-projekt

Vi har många konsulter i vårt nätverk som kan jobba hos er på timbasis. Dessutom gör vi en förundersökning av konsulterna innan vi skickar erbjudanden till er.

Nästa steg

Vänligen kontakta oss med era behov. Vi återkommer snarast med erbjudanden om konsulter som passar era projekt. På Right People Group tar vi inget betalt förrän ni har hittat en konsult som passar er.