ERP expert

Kontakta Right People Group nu för ERP experter – du får:

ERP – livsnerven i ett företag

ERP begreppet inkluderar idag många olika system samt mycket olika användningsområden. Gemensamt för de fleste företag är att ERP är livsnerven och att skillnaden på en bra och en dålig ERP-lösning kan vara lika med succé eller fiasko.

Vi råder över specialister som kan medverka til att avslöja behov för nya ERP-lösningar och säkra att du får en lyckad implementering. Våra ERP-specialister har en solid praktisk erfarenhet och känner därför till de klassiske fallgroparna i processen, som du ska undvika.

Vi kan också gå in med en ERP expert som kan leverera teknisk assistans inom drift, utveckling och support och på så sätt stärka din setup i ditt existerende system.

Oavsett vilket ditt behov är, så använder vi vår process för att gå ut på hela freelancemarknaden och hitta och kvalitetssäkra den rätta ERP experten till ditt projekt.

Freelance ERP-specialister

De flesta av våra kunder har egna ERP-specialister anställda. Vi upplever dock en utveckling mot så omfattande ERP-system att en stigande grad av specialisering är nödvändig. Här ser vi att Right People Group och freelance ERP-specialister kan göra en stor skillnad och stärka företags setup.

Vi tar utgångspunkt i ditt exakta behov och levererar en specialist med matchande kompetenser, som snabbt kan börja på ditt projekt. Det är en simpel och effektiv modell som gör att vi kan leverera konsulter med starkare kompetenser och till ett lägre pris än traditionella konsulthus.

Vi råder över utvecklare, arkitekter, affärskonsulter och projektledare med kompetenser inom följande områden:

– SAP

– Dynamics AX

– Dynamics NAV

– Oracle Financials

– JD Edwards

– Lawson M3