Dynamics NAV utvecklare

Kontakta Right People Group nu för Dynamics NAV utvecklare – du får:

Dynamics NAV

Microsofts Dynamics NAV är en ERP-lösning som vänder sig till små och mellanstora företag. NAV kan hantera flera språk och valutor och lämpar sig därför också väl till företag med en international profil. Standardutgåvan av Dynamics NAV understöder de processer, som produktions-, service- och handelsföretag har inom t.ex. inköp, försäljning, bokföring, lager och marknadsföring. Därutöver är det möjligt att utveckla tilläggslösningar som kan anpassa systemet till specifika branschbehov.

Vi ser bland våra kunder en stigande tendens till att fokus ligger på att utnyttja standardfunktionalitet i NAV och härunder också att ändra företagets processer i viss omfattning innan de kan bli understödda av systemet.

Der kommer stort sett alltid att finnas områden där det är mest lämpligt att göra anpassningar av Dynamics NAV till företagets processer och interfaces till övriga system. Utförs dessa anpassningar fel kan det ha stora omkostnader i form av fel, mindre stabilitet och begränsade utvecklingsmöjligheter. Det är därför avgörande att få tag på en Dynamics NAV utvecklare som dels är en grundläggande duktig softwareutvecklare och dels har stor erfarenhet med Dynamics NAV.

Dynamics NAV utvecklare – få en freelancer med stor erfarenhet

Arbetar din firma i Dynamics NAV och behöver hjälp med den vidare utvecklingen – så får du både högre kvalitet och lägre pris genom att anlita en freelance expert istället för att gå till traditionella ERP konsulthus?

Kontakta Right People Group idag och berätta om dina behov. Så hittar vi den mest kvalificerade Dynamics NAV utvecklaren på freelancemarknaden som precis matchar de specifika kompetencekrav som ditt projekt ställer. Det är gratis och utan förpliktelser och vi ser fram emot att höra från dig.