IT-supporter

Kontakta Right People Group nu för IT-support – du får:

IT-support i frontlinjen

En IT-supporter är i frontlinjen och därmed i direkt kontakt med medarbetare och kunder. Det innebär att IT-supportrar måste kunna lösa problem snabbt och kommunicera komplicerade teknologiska aspekter på ett begripligt sätt. Vi väljer därför våra IT-support konsulter både efter teknisk kunskap, men i lika hög grad efter kommunikationsförmåga och serviceanda.

Vi upplever en stor bredd bland de supportuppdrag vi löser. Hos större kunder tar en IT-supporter vanligtvis en roll i en helpdesk och har ett relativt avgränsat ansvarsområde där de hos mindre firmor vanligtvis sköter en bredare palett av olika uppdrag. När våra konsulter har ett bredare ansvarsområde, så ställs också större krav på färdigheter inom koordination och projektledning.

IT-supporterns uppgift

Exakt vilka uppgifter som ska lösas av en IT-supporter beror givetvis på din organisation och dina behov. Vi har både 1st, 2nd och 3rd level IT-supportrar i vårt nätverk, men också breda profiler som kan hjälpa dig med de mer komplexa tekniska utmaningarna, den dagliga IT-verksamheter och medarbetarstöd med allt från installationer till utskrifter.

Typiska uppgifter som en IT-supporter kan ta hand om:

  • Information och kommunikation till slutanvändaren- inklusive utarbetande av handböcker och dokumentation
  • Felsökning av maskinvara och programfel och hantering av tekniska IT-problem
  • Installationer, uppgraderingar och migreringar
  • Servicedesk uppgifter, telefonsupport och svara på mejl.

Erfarna konsulter till din IT-support

Att ha en bra IT-support är nyckeln till kund- och medarbetarbelåtenhet. Oavsett vilken nivå, vilka områden i din IT-Support du behöver extra medarbetare eller om du behöver ny expertinsats, kontakta oss för bud. Vi har hjälp många företag att hitta IT-supportrar och identifierar noga vilken profil som matchar din organisation bäst.

Du kan spara tid när du letar efter de bästa IT-konsulterna genom att lita på oss och låta oss hitta den bästa IT-supporten som matchar ditt behov. Läs mer nedan eller kontakta oss direkt.