IT-strategikonsult

Kontakta Right People Group nu för IT-strategiexperter – du får:

Freelance IT-strategikonsult till praktiska resultat

Vi tror inte på att man som kund kan gå till ett konsulthus och köpa en färdig IT-strategi som man därefter blott implementerar. Man måste som företag involvera sig djupt och säkra att de viktigaste nyckelpersonerna involveras och tar ansvar redan under utarbetandet av IT-strategin.

Till att stöda denna process kan man med stor succé köpa expertrådgivning och assistans till det konkreta utarbetandet av IT-strategin. Det är möjligt att ta in personer som har erfarenhet som konsult på IT-strategi-processer hos många olika kunder och inte minst få rådgivning och sparring av personer som själva har agerat IT-chef / CIO.

En freelance IT-strategikonsult från Right People Group  kommer typiskt med just denna bakgrund både som IT-managementkonsult inom strategirådgivning eller som tidigare CIO.

De kan bringa nye idéer och inspiration, utmana dig på dina egna idéer och föreställningar och medverka till att säkra en lyckad implementering.

Arbetsområden för våra experter i IT-strategi

Vi levererar en IT-strategi konsult som kan arbeta inom följande områden:

– Utarbetande av IT-Strategi

– Implementering av IT-strategi

– CIO-sparring

– Rådgivning om uppbyggande av IT-organisation

– Benchmark av ditt företags IT-lösningar och -strategi mot best practice

Vi tar utgångspunkt i ditt konkreta företag och din konkreta situation och så ger vi gratis vårt bud på den rätta IT-strategi konsulten till att lyfta uppdraget.