Vår samarbetsmodell med konsulter

Samarbetet med konsulter är grundstenen i vårt företag och vårt mål är att kommunicera öppet och ärligt samt bygga långvariga relationer till de bästa konsulterna i branschen.

På Right People Group har vi inga anställda konsulter och vi har heller inga konsulter på andra former av ekonomiska incitamentstrukturer. Vi kan därför välja precis den konsult som vi menar kan skapa störst värde för kunden i det givna projektet. Detta gäller båda vägarna och du som konsult kan fritt välja vilka projekt som intresserar dig och ha andra kunder och samarbetspartners parallellt med ditt samarbete med Right People Group .

Med detta sagt, så är en del av vårt uppdrag till kunden också att veta vilka som är de allra bästa inom ett givet område. Vi har därför många konsulter som vi har samarbetat med flera gånger och som vi vet är de allra duktigaste.

Oavsett om du känner oss väl eller aldrig hört talas om oss, så är du välkommen att bjuda på våra öppna uppdrag. Du kan alltid se våra öppna uppdrag här:

Registrera dig här nedan så skickar vi dig våra konsultuppdrag så snart de annonseras ut. Du kan välja vilka kategorier som du är intresserad av och du kommer endast att motta uppdrag inom de kategorier du har valt.

Få våra uppdrag per e-post