Business Intelligence konsult

Kontakta Right People Group nu för ekspert Business Intelligence konsulter – du får:

Business Intelligence – när tekniska färdigheter skapar affärsmässiga fördelar

Det finns större och större mängder data i de flesta företag. Vinnarna på de olika marknaderna är typiskt de företag som förstår att tolka data och har en organisation som kan agera snabbt och agilt på bakgrund av dessa data.

BI ska därför ha en affärsmässig utgångspunkt. Det är affärerna som grundläggande ska definiera vilka input som är nödvändiga för att marknadsanpassa och ligga först i utvecklingen. Det är dessvärre ofta svårt för personer i företaget att ge denna input eftersom de inte ved vad som är tekniskt möjligt.

Tekniska specialister med god affärsförståelse kan därför assistera företaget i denne process och de kan samtidigt konkret etablera de tekniska lösningarsom skapar det största affärsmässiga värdet.

Det är dessa tekniska specialister som vi typiskt levererar till våra kunders projekt, som drar nytta av att några av de duktigaste personerna på BI-området agerar som freelance BI-konsulter.

Freelance Business Intelligence konsult till ditt projekt

Vi levererar brett inden for BI-området och vi matchar dina exakta behov med rätt Buiness Intelligence konsult. Typiska roller vi kan fylla är:

BI-utvecklare på olika plattformar

Vi tar utgångspunkt i ditt projekt och så finner vi den starkaste freelance konsulten till att lyfta uppdraget. Kontakta oss nu så ger vi gärna vår värdering av vad vi konkret kan leverera.