.NET utvecklare

Kontakta Right People Group nu för .NET utvecklare – du får:

.NET är den viktigaste utvecklingsplattformen

.NET är ett framework som möjliggör robusta lösningar och snabb utvecklingstid, och vi anser .NET vara den viktigaste utvecklingsplattformen i Sverige både ift. applikationsutveckling och webbutveckling.

Kännedom till framework och programmeringsspråk är viktigt för att kunna leverera värde snabbt i ett projekt, men vi anser det vara minst lika viktigt att vi alltid levererar grundläggande duktiga softwareutvecklare. Detta betyder konkret att vi alltid strävar efter att leverera .NET utvecklare som skapar robust och generisk kod och därmed möjliggör en flexibel vidareutveckling av dina lösningar.

Det finns många freelance softwareutvecklare i Sverige och .NET är också den plattform som flest freelancekonsulter har kompetencer inom. Det betyder att vi, varje gång vi har ett projekt, kan välja fritt bland många olika freelancekonsulter och därmed rikta vårt val precis mot dina konkreta behov. I dialogen med oss ska du därför endast specificera precis vilka dina behov är, så återkommer vi med ett konkret förslag på en konsult samt ett timpris för projektet.

Vår erfarenhet är att de allra flesta kunder blir överraskade över hur precist vi kan matcha deras behov och vilket värde det ger att använda freelancemarknaden inom .NET till deras projekt.

En .NET utvecklare från Right People Group

Huvuddelen av våra .NET utvecklare intresserar sig både för frontend och backend och kan få dessa två delar att hänga bra ihop. Om du behöver en utvecklare till ditt .NET projekt, så kontakta oss nu. Vi har duktiga freelance .NET utvecklare som är redo att hjälpa dig med ditt projekt och som kan börja snabbt.