Softwaretestare

Kontakta Right People Group nu för expert Softwaretestare – du får:

Software test – en självständig disciplin

Software test är idag en självständig disciplin på linje med softwareutveckling och det finns mycket duktigt folk på freelancemarknaden som uteslutande är specialister i test. Vi går alltid efter freelance testkonsulter som är högt specialiserade i test och som sätter en ära i att medverka till att leverera en produkt av hög kvalitet.

Det finns många olika testdiscipliner som kräver olika kompetenser. Eftersom Right People Group har helt fritt val på freelancemarknaden, så väljer vi alltid en konsult som vi vet är duktig, men också en som har specifika kompetenser när det kommer till var ert projekt är just nu och vilka verktyg ni använder.

Oavsett om våra kunder utvecklar produkter eller interna applikationer, så möts de med höga förväntningar til kvalitet av användarna. Softwaretest är av största vikt för att minimera fel och för att möta de höga förväntningarna.

Få den bästa freelance softwaretestaren

När du planerar ditt softwaretest, ska du inte begå det vanliga felet att underskatta processens komplexitet eller den tid och kunskap som det kräver. Du behöver de duktigaste testkonsulterna i ditt team och de bör involveras i projektets alla stadier. Här kan vi hjälpa dig – kontakta oss idag, så levererar vi den rätta freelance softwaretestaren till ditt projekt.

Vi sätter en ära i att leverera snabbt och precist och du kommer att uppleva att der går kort tid från att vi har definierat uppdraget tillsammans till att vi kommer med vårt bud på vem som är den ideella freelance testaren att lyfta uppgiften samt ett konkret timpris.