expert till outsourcing av IT drift och infrastruktur

Kontakta Right People Group nu för experter till outsourcing av IT drift och IT infrastruktur – du får:

Från IT-drift till professionellt inköp av IT-services

Outsourcing av de element i företaget som inte ingår som direkta kärnkompetenser är en princip som vi tror på i Right People Group. Men outsourcing av IT-drift og -infrastruktur är en svår disciplin där en organisation i princip ska gå från att ha IT-driftmedarbetare till att ha affärsorienterade IT-inköpare.

Har man som organisation relativt ostrukturerade it-driftsprocesser som är mycket beroende av enskilda personer och deras specialistkompetenser, så är det i ännu högre grad en uppgift som kräver omtanke och planering.

Vi kan i Right People Group leverera freelance konsulter som är specialister i att outsourca IT-drift och IT-infrastruktur och som har genomfört denna process för många olika kunder. Vi kan både ge en utvärdering av din business case för outsourcingen samt medverka till att realisera vinsten i IT-drift outsourcingen för er.

Freelance specialist i outsourcing av IT drift

Outsourcing av IT-drift betraktas ofta som en teknisk övning men det är typiskt i högre grad en affärsmässig och organisatorisk övning som skapar fundamentet för succé.

Dessa kompetenser väger tungt i vårt val av outsourcing-specialist till ert case och om du kontaktar oss och ger oss en inblick i er situation, så kommer vi snabbt med ett konkret bud på vem vi menar är den rätta outsourcingspecialisten för uppdraget.