juniorkonsult

Kontakta Right People Group nu för en juniorkonsult – du får:

Juniorkonsulter – fokus på utförandet

I grund och botten är vårt koncept med juniorkonsulter mycket enkelt. Vi levererar samma typ av konsulter, som man anlitar i de bästa konsulthusen på de lägsta erfarenhetsnivåerna – men vi gör det till timpriser för våra kunder, som är mycket lägre än de traditionella konsulthusen.

Du får med andra ord inte någon stor förkromad konceptuell inpackning, men du får däremot duktiga och högt motiverade unga high-performers som brinner för att göra ett gott arbete i ditt projekt.

De juniorkonsulter vi levererar har fokus på utförandet! Vi väljer konsulter som inte bara har toppbetyg utan också har rätt inställning. Vi vet att fullt fokus och uppmärksamhet på alla uppdrag är mycket viktigt och juniorkonsulter från Right People Group Group är bra på att lösa hela spektrat av uppdrag – från triviala till komplexa. Vi har levererat denna typ av konsulter till en rad företag med mycket stor framgång och vi kan göra det samma i ditt projekt.

Målriktat stöd ger högt värde

Alla våra juniorkonsulter tilldelas en mentor internt från Right People Group, som besvarar alla frågor som kan dyka upp, men också en mentor som ger råd till konsulten för att skapa ett optimalt värde för kunden på det specifika projektet. På så sätt ser vi till att alla juniorkonsulter vi levererar är målinriktade så du snabbt kan se tydliga resultat och slutför sina projekt inom den satta tidsplanen. Att anlita en juniorkonsult är värdefullt för din verksamhet eller organisation, eftersom behovet av övervakning och kvalitetssäkring minskar vilket sparar tid på andra håll i organisationer.

Profil på juniorkonsult efter ditt behov

Right People Group Groups juniorkonsulter kan bistå inom olika områden och i olika uppdrag beroende på deras utbildningsbakgrund och erfarenhet. En av fördelarna med att anställa en skarp juniorkonsult är att de är extremt lärorika och kommer snabbt in i nya uppgifter.

Följande är mycket vanliga områden för våra freelance juniorkonsulter och du kan läsa mera om det genom att klicka på länken: