Softwarearkitekt

Kontakta Right People Group nu för freelance softwarearkitekter – du får:

Softwarearkitektur – där abstraktionen möter verkligheten?

Rätt softwarearkitektur är extremt avgörande för hur framgångsrikt ett system blir. Precis som en duktig softwarearkitekt kan skapa fundamentet för succé, så kan en dålig softwarearkitekt skapa fundamentet för fiasko.

Vi tror på att en softwarearkitekt generellt sett ska delta i det praktiska arbete som utförs i softwareutvecklingen. Är denna koppling för lös, kan riktlinjerna vara för svåra att efterleva  i praxis och bli ignorerade av företagets utvecklare.

En hög abstraktionsnivå kombinerat med pragmatiskt sinne, stor erfarenhet och stark datalogisk kunskap är de egenskaper som vi generellt går efter i valet av de starkaste freelance softwarearkitekterna till våra kunders projekt.

Freelance softwarearkitekt till ditt projekt

De freelance softwarearkitekter som väljs av Right People Group har typiskt stor erfarenhet som utvecklare. Eftersom vi kan välja fullständigt fritt på marknaden, så väljer vi typiskt konsulter som samtidigt har specifik erfarenhet med precis de problemtyper och lösningar som ert företag står inför. De typiska roller vi besätter är:

  • Freelance enterprise-arkitekter
  • Freelance affärsarkitekter
  • Freelance lösningsarkitekter
  • Freelance informationsarkitekter
  • Freelance experter i SOA-arkitektur

Rollerna kan sällan skiljas åt helt och därför kan ett givet uppdrag typiskt innehålla element från flera olika roller.

Har du ett möjligt behov av en stark freelance softwarearkitekt, så vill vi mycket gärna höra från dig och gratis ge vårt bud på en konkret konsult och ett timpris.