Hur väljer vi konsulter?

När vi väljer konsulter för ett uppdrag vet vi att våra kunder vill ha den bästa kandidaten för jobbet. Det är vårt arbeta att leverera den bästa kandidaten, att välja rätt konsult.

För att lyckas med det gör vi en så bred sökning som möjligt på marknaden genom att använda en anonym uppdragsbeskrivning. Även om det kan låta enkelt, ska du komma ihåg att marknaden är enorm, vilket gör det svårt att välja rätt konsult. Urvalsprocessen kräver skicklighet och erfarenhet, vilket vi har arbetat hårt för att uppnå. Vi användes vanligtvis följande metoder:

  • Vår mejlinglista med tusentals konsulter
  • Söker i vår egen databas
  • Publicerar uppdrag på en rad portaler inklusive vår egen webbsida
  • Delar uppdraget på LinkedIn och andra sociala medier
  • Proaktiva sökningar på LinkedIn med hjälp av konton med optimal räckvidd
  • Använder referenser inom vårt nätverk
  • Identifierar och använder specifika professionella forum inom kompetensområdet för uppdraget

Sedan går vi vidare till urvalsprocessen för att välja rätt konsult. Vi börjar med att titta igenom alla CV:n hos de kandidater som har de mest framstående formella kvalifikationerna och erfarenheter, med tanke på kundens förväntningar. Men det är inte allt: vi tittar också efter tecken som indikerar att konsulten har hög prestanda, till exempel hur långa relationer med kunder konsulten har och om konsulten har återkommande uppdrag hos en och samma kund.

Om vi inte redan känner konsulten väl går vi vidare med en personlig intervju. Det gör vi för att bekräfta formella kriterier men också för att få ett första intryck av konsultens personlighet, på det sättet ökar vi chanserna att välja rätt konsult. Vi kombinerar denna undersökning med vår kunskap om kunden och det specifika projektet för att avgöra om vi bedömer att konsulter kommer att prestera väl och vara en framgångsrik matchning mot kundens behov och projekt.

Eftersom vi enbart arbetar med oberoende konsulter försöker vi inte sälja våra konsulters tjänster till ett så högt pris som möjligt. Vår uppgift är att vara våra kunders IT-partner inom outsourcing. Genom att använda en systematisk och beprövad metod för att skanna av marknaden, försöker vi leverera så högkvalitativa konsulter som möjligt, rätt person på rätt plats, till rätt pris.