ERP ekspert

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for ERP eksperter – du får:

ERP – livsnerven i en virksomhet

ERP konseptet omfatter i dag mange ulike systemer og ulike anvendelsesområder. Felles for de fleste virksomheter er at ERP er livsnerven, og at forskjellen mellom en god og en dårlig ERP-løsning kan være lik suksess eller fiasko.

Vi har spesialister som kan bidra til å identifisere behov for nye ERP-løsninger og sikre at du får en vellykket implementering. Våre ERP-spesialister har praktisk erfaring og kjenner derfor til de klassiske fallgruvene i prosessen som du skal styre utenom.

Vi kan også tre inn med en ERP-ekspert som kan gi teknisk assistanse innen drift, utvikling og support, og på denne måten styrke oppsettet på det eksisterende systemet ditt.

Uansett hva behovet ditt er, så gjennomsøker vi hele markedet for selvstendige konsulenter for å finne og kvalitetssikre den riktige ERP eksperten til ditt prosjekt.

Selvstendige ERP-spesialister

De fleste av kundene våre har egne ERP spesialister, men vi er vitne til en utvikling mot så omfattende ERP-systemer at økt spesialisering er nødvendig. Her ser vi at Right People Group og selvstendige ERP spesialister kan gjøre en stor forskjell og styrke virksomheten.

Vi tar utgangspunkt i ditt eksakte behov og leverer en spesialist med matchende kompetanse som raskt kan begynne på prosjektet ditt. Det er en enkel og effektiv modell som betyr at vi kan levere konsulenter med sterk kompetanse og til en lavere pris enn tradisjonelle konsulentfirmaer.

Vi har utviklere, arkitekter, businesskonsulenter og prosjektledere med kompetanse innen følgende områder:

– SAP

– Dynamics AX

– Dynamics NAV

– Oracle Financials

– JD Edwards

– Lawson M3