Eksperttips for å overvinne implementeringshindringer med Sage b7

Eksperttips for å overvinne implementeringshindringer med Sage b7

Innføringen av Sage b7 i bedrifter representerer en dyptgripende endring, spesielt der handel, industri og maskin- og anleggsteknikk har spesifikke krav til ERP-systemer.

Sage ERP b7 tilbyr en skreddersydd løsning som optimaliserer prosesser og øker produktiviteten.

Her finner du detaljerte strategier og tips for de vanligste utfordringene.

Hva er Sage b7?

Sage b7 er et ERP-system (Enterprise Resource Planning) utviklet av Sage Software GmbH, en del av det britiske Sage-konsernet. Det er utviklet spesielt for produksjons- og detaljhandelssektoren og er rettet mot mellomstore bedrifter på det tyskspråklige markedet, typisk bedrifter med 50 til 500 ansatte. Sage b7 integrerer alle typiske bransjeprosesser og tilbyr løsninger som er avgjørende for at bedrifter skal lykkes i sine respektive bransjer.

Systemet er basert på over 30 års erfaring og forstår de unike kravene som brukere i industri og handel har til sine ERP-løsninger. Sage b7 er i kontinuerlig utvikling for å sikre en systemløsning som gir bedrifter et konkurransefortrinn, gjør prosesser transparente og gir rask tilgang til relevant informasjon hvor som helst. Dette gjør det mulig å ta informerte beslutninger til enhver tid.

Sage b7 kan tilpasses gjennom fleksibel modulær utvidelse, slik at bedrifter kan tilpasse ERP-løsningen til sine unike prosesser og samtidig oppfylle bransjespesifikke standarder. Løsningen støtter drift på to ulike databasesystemer: Oracle eller Microsoft SQL Server.

Tilpasning og integrasjon

En vellykket implementering av Sage b7 krever at ERP-programvaren ikke bare installeres, men også tilpasses bedriftens unike forretningsprosesser og krav. Dette er spesielt relevant i bransjer som detaljhandel, industri, maskin- og anleggsteknikk, der spesifikke funksjoner og prosesser må støttes.

Utfordring: Mange bedrifter har spesialiserte prosesser eller bruker tilpassede løsninger som ikke er direkte kompatible med standard ERP-systemer. Utfordringen er å tilpasse Sage b7 slik at det samhandler sømløst med disse eksisterende systemene uten at det går ut over dataintegriteten eller effektiviteten i prosessene.

Løsningsstrategi: Ta tidlig kontakt med Sage b7-konsulenter som har erfaring fra din bransje. Bruk ekspertisen deres til å bygge bro mellom standardfunksjonalitetene i Sage b7 og de spesifikke kravene i din organisasjon. Dette kan gjøres ved å utvikle tilpassede moduler eller integrere eksisterende programvare via API-grensesnitt.

Migrering av data

migrering av data til et nytt ERP-system som Sage b7 kan være komplisert og feilutsatt, spesielt når det gjelder å overføre historiske data og sikre at de er nøyaktige og konsistente.

Utfordring: Gamle systemer inneholder ofte utdaterte, dupliserte eller ufullstendige poster som må renses og formateres riktig før de kan overføres til det nye systemet. I tillegg kan strukturen på disse dataene avvike betydelig fra den som kreves av Sage b7, noe som kompliserer migreringsprosessen ytterligere.

Løsningsstrategi: Grundige forberedelser og planlegging er avgjørende. Begynn med en detaljert gjennomgang og opprydding av dine nåværende data. Bruk verktøy og tjenester som er spesielt utviklet for datamigrering for å sikre en smidig overføring. Sørg for å utføre tilstrekkelig med tester for å verifisere integriteten til de migrerte dataene før det nye systemet tas i bruk.

Samsvar og lokalisering

Å tilpasse Sage b7 til de spesifikke juridiske kravene og forretningspraksisen i tysktalende land er en oppgave som ikke bør undervurderes.

Utfordring: For å overholde lokale lover og regler, som for eksempel GDPR i EU eller de spesifikke regnskapsstandardene i Tyskland, kreves det en grundig tilpasning av ERP-systemet. I tillegg må programvaren være fullstendig lokalisert for å sikre brukeraksept – dette omfatter ikke bare oversettelse til tysk, men også tilpasning til kulturelle særegenheter og forretningspraksis.

Løsningsstrategi: Samarbeid tett med en lokal Sage b7-konsulent som har erfaring med juridiske krav og lokalisering av ERP-løsningen. Dette kan omfatte implementering av spesifikke moduler for regnskap eller HR som oppfyller tyske standarder. Et tett samarbeid med leverandøren sikrer at alle aspekter av programvaren er fullt ut tilpasset det tyskspråklige markedet.

Opplæring og brukeraksept

En vellykket innføring av et nytt ERP-system avhenger i stor grad av at de ansatte aksepterer og bruker systemet på en kompetent måte. Uten tilstrekkelig opplæring og brukerstøtte kan selv de beste systemene mislykkes i å nå sine mål.

Utfordring: Ansatte er ofte skeptiske til nye systemer, spesielt hvis de skiller seg fra måten de er vant til å jobbe på. I tillegg kan kompleksiteten i Sage b7 virke overveldende uten en skikkelig innføring, noe som kan føre til frustrasjon og avvisning.

Løsningsstrategi: Utvikle et omfattende opplæringsprogram som er skreddersydd for de ulike brukergruppene i organisasjonen. Dette omfatter både nettbasert og personlig opplæring som er spesielt tilpasset de ansattes roller og ansvarsområder. Bruk også opplæringsmateriell som håndbøker og videoveiledninger som de ansatte kan gå gjennom i sitt eget tempo. I tillegg er det viktig å opprette et internt supportteam som raskt kan hjelpe til med spørsmål eller problemer, slik at brukerne tar i bruk løsningen.

Motstand mot endring

Utfordring: Innføring av ny programvare utløser usikkerhet og motstand blant enkelte ansatte. Dette kan skyldes frykt for det ukjente eller frykt for at den nye programvaren vil medføre mer arbeid.

Løsningsstrategi: 

 • Ha åpne diskusjoner for å ta opp bekymringer og demonstrere merverdien av Sage b7 i det daglige arbeidet.
 • Tilby ekstra støtte og ressurser i overgangsfasen.
 • Identifiser nøkkelpersoner i teamene som kan fungere som multiplikatorer for det nye systemet og motivere og støtte sine kolleger.

Budsjett- og tidsstyring

Utfordring: Implementeringen av et ERP-system er ofte forbundet med budsjettoverskridelser og forsinkelser i tidsplanen. Uforutsette problemer kan øke kostnadene og bremse fremdriften.

Løsningsstrategi:

 

 • Sett realistiske mål og lag en detaljert implementeringsplan som inkluderer buffere for uforutsette hendelser.

 

 • Overvåk fremdriften regelmessig og juster planen om nødvendig.

 

 • Kommuniser tydelig og åpent om prosjektets status med alle interessenter for å håndtere forventningene.

 

Langsiktig støtte og optimalisering

Utfordring: Etter en vellykket implementering av Sage b7 er det viktig å kontinuerlig vedlikeholde og optimalisere systemet for å sikre at det holder tritt med virksomhetens skiftende behov.

Løsningsstrategi:

 • Planlegg regelmessige oppdateringer og vedlikehold for å holde systemet oppdatert og sikkert.
 • Samle inn tilbakemeldinger fra brukerne for å identifisere områder som kan forbedres, og implementere disse endringene i fremtidige versjoner.
 • Vurder å utvikle ekstra opplæring eller oppfriskningskurs for å sikre at de ansatte er kjent med nye funksjoner eller forbedringer.

Har du behov for en Sage b7-konsulent som er skreddersydd for din organisasjon?

Å velge den rette Sage b7-konsulenten betyr mer enn bare teknisk ekspertise; det krever noen som forstår Sage b7-programvaren inngående og kan tilpasse funksjonene til dine unike forretningsprosesser. Dette krever en konsulent som ikke bare kan navigere i programvarens kompleksitet, men som også kan tilpasse og optimalisere den til dine spesifikke mål og budsjettbegrensninger. Veien frem til en slik fagperson er kompleks og krever en gjennomtenkt tilnærming.

Det er her Right People Group utmerker seg. Vi har spesialisert oss på å bygge bro mellom bedrifter og IT-konsulenter med spesialkompetanse på Sage b7. Vår grundige utvelgelsesprosess er utformet for å sikre at du blir matchet med en konsulent som har den perfekte blandingen av teknisk ekspertise og strategisk innsikt for å gjøre prosjektet ditt til en suksess.

Ved å velge Right People Group som din Sage b7-konsulent får du følgende fordeler:

 • Effektiv matching: Vårt mål er å raskt finne den konsulenten som passer best til ditt prosjekt, slik at du sparer verdifull tid.
 • Kvalifiserte konsulenter: Vi gir deg tilgang til et utvalg av fagfolk som ikke bare har erfaring med Sage b7-programvaren, men som også har dokumentert erfaring fra prosjekter, noe som sikrer at de har den nødvendige ekspertisen for ditt prosjekt.
 • Individuell tilnærming: Vi erkjenner at hver bedrift har sine egne utfordringer og krav, og vi skreddersyr tjenestene våre for å finne en konsulent som forstår dine spesifikke behov og kan utvikle skreddersydde løsninger for å møte dem.

Kontakt Right People Group i dag for å sikre deg en Sage b7-konsulent som vil forbedre forretningsprosessene dine med sin spesialiserte kunnskap og personlige service.

Avsluttende tanker

Implementering av Sage b7 er utvilsomt en utfordring, men den kan overvinnes med riktig strategi og forberedelse.

Fra tilpasning og integrering til datamigrering, opplæring av ansatte og langsiktig support – hver fase krever nøye planlegging og gjennomføring av Sage b7. Ved å engasjere Sage b7-konsulenter og utnytte ressurser som opplæring og support, kan bedriften maksimere fordelene med Sage b7.

Til syvende og sist avhenger implementeringens suksess ikke bare av teknologien, men også av organisasjonens vilje til å omfavne endringen og stille de nødvendige ressursene til rådighet for å støtte overgangen. Ved å ta disse stegene kan bedriften øke effektiviteten, optimalisere prosessene og oppnå et reelt konkurransefortrinn på markedet.