IT strategi konsulent

Kontakt Right People Group nå for IT-strategi eksperter – du får:

Selvstendig IT strategi konsulent til reele resultater

Vi tror ikke at du som kunde kan gå til et konsulentfirma og kjøpe en komplett IT-strategi, som man deretter bare implementerer. Man blir som bedrift nødt til å involvere seg dypt og sikre at de viktigste nøkkelpersonene allerede under utarbeidelsen av IT-strategien blir involvert og tar eierskap.

For å støtte opp om denne prosessen kan man med stor suksess kjøpe ekspertrådgivning og hjelp i forhold til den bestemte utformingen av IT-strategien. Det er mulig å involvere folk, som har erfaring som konsulent i IT strategi-prosessene med mange forskjellige kunder, og ikke minst få råd og coaching fra folk som selv har opptrådt som IT Manager/CIO.

En selvstendig IT-strategi konsulent fra Right People Group kommer vanligvis med nettopp denne bakgrunnen både som IT management-konsulent innen strategirådgivning eller som tidligere CIO.

De vil kunne bringe nye ideer og inspirasjon, utfordre deg på dine egne ideer og forestillinger, og bidra til å sikre en vellykket implementering.

Arbeidsområder for våre eksperter i IT strategi

Vi leverer en IT strategi konsulent som kan jobbe innenfor følgende områder:

– Utarbeidelse av IT strategi

– Implementering av IT strategi

– CIO-sparring

– Rådgivning om oppbygging av IT organisasjon

– Benchmark av IT-løsningene og -strategien i  virksomheten din mot best practice

Vi tar utgangspunkt i din spesifikke virksomhet og situasjon, og så gir vi deg vårt bud på den rette IT-strategi konsulenten – helt gratis!