Controlling

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for en controller – du får:

  • En dyktig controller som kan jobbe remote eller onsite i hele landet.
  • Vi håndplukker de beste selvstendige controllerne til ditt prosjekt.
  • Konkurransedyktige timepriser.
  • Gratis tilbud innen 4 timer.

Finansiell oversikt med controllere

Controllers tar på seg mange viktige oppgaver i ditt selskaps økonomiavdeling. Disse oppgavene kan inkludere analyse og forberedelse av regnskap, overvåke og planlegge budsjettering, foreta kostnadsberegninger og sikre god skattemoral. Erfarne controllers tar også gjerne på seg en veilederrolle i regnskapsavdelingen og rapporterer resultater direkte til økonomidirektøren eller andre toppledere i din virksomhet. I tillegg har controllers spesialisert kunnskap og ekspertise innenfor fagfelt som financial controlling og business controlling.

Controllere som kan jobbe for din bedrift

Controllers har mange sentrale oppgaver innen forretningsområder som lederskap, forretningstransaksjoner, finansiell rapportering og compliance. Våre controllers har hatt roller der de har hatt ansvar for at lønninger blir utbetalt til riktig tid, håndtert årsbudsjett og prognoser og håndhevet krav for skatterapportering.

Våre klienter bestemmer selv hvilken rolle vår controller skal ha i deres organisasjon samt hvor lenge de har behov for spesialisten.

Mange av de selvstendige konsulentene i nettverket vårt har også spesiell ekspertise, eksempelvis innen project controlling og tax controlling, samt industrierfaring.

Hvorfor ansette en selvstendig controlling konsulent?

I dagens næringsliv velger mange topp fagfolk å arbeide selvstendig, på grunn av utfordringene og fleksibiliteten som denne arbeidsformen gir. Klientene våre har vært svært fornøyde med hvordan konsulentene våre har delt kunnskap og erfaringer i deres bedrift.

Våre selvstendige controllers kan enten jobbe internt i din bedrift eller remote, og de kan starte på kort varsel. Dersom din bedrift trenger en selvstendig controller til en konkurransedyktig timepris, vennligst kontakt oss! Vi finner så den beste controlleren til ditt prosjekt og sender deg CV og timepris, alt uten noen form for forpliktelse. Du trenger ikke å betale for våre tjenester før du selv har tatt en prat med konsulenten og har bestemt deg for å ansette en controller fra vårt nettverk.

For mer informasjon om våre controllers spesialiseringer, se: