Programvarearkitekt

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for selvstendige programvarearkitekter – du får:

Programvarearkitektur – hvor abstraksjonen møter virkeligheten?

En riktig programvarearkitektur er svært avgjørende for hvor vellykket et system blir. Samtidig som en dyktig programvarearkitekt kan skape fundamentet for suksess, så kan en dårlig programvarearkitekt skape fundamentet for fiasko.

Vi tror at en programvarearkitekt generelt sett må være tilknyttet det praktiske arbeidet som utføres i programvareutviklingen. Hvis denne koblingen er for løs, kan retningslinjene være for vanskelige å overholde i praksis og bli ignorert av virksomhetens utviklere.

Et høyt abstraksjonsnivå kombinert med pragmatisk sans, omfattende erfaring og sterk kunnskap om informatikk er de egenskapene som vi vanligvis går etter i utvelgelsen av de sterkeste selvstendige programvarearkitektene til våre kunders prosjekter.

Selvstendig programvarearkitekt til prosjektet ditt 

De selvstendige programvarearkitektene som velges ut av Right People Group, har vanligvis lang erfaring som utviklere. Siden vi kan velge helt fritt i markedet, velger vi vanligvis konsulenter som på samme tid har spesifikk erfaring med nøyaktig de problemtypene og løsningene som firmaet deres står overfor. De typiske rollene som vi besetter er:

  • Selvstendige enterprise-arkitekter
  • Selvstendige forretningsarkitekter
  • Selvstendige løsningsarkitekter
  • Selvstendige informasjonsarkitekter
  • Selvstendige eksperter i SOA-arkitektur

Rollene kan sjeldent helt adskilles, og derfor vil en gitt oppgave vanligvis inneholde elementer fra flere ulike roller.

Har du et mulig behov for en dyktig selvstendig programvarearkitekt, så vil vi veldig gjerne høre fra deg og gratis gi vårt forslag til en konkret konsulent og en timepris.