IT Prosjektleder

Kontakt Right People Group nå for IT Prosjektledere – du får:

Få en spesialisert IT prosjektleder

I dagens næringsliv er både hastighet og kvalitet nøkkelen til suksess, og effektive IT-løsninger er en av de viktigste forretningsmessige katalysatorene.

CIO’en står ofte overfor utfordringen med å måtte administrere prosjekter og samtidig opprettholde oppmerksomheten på endringer i virksomheten. Det er derfor det er viktig å ha de rette ressursene til å utføre IT-strategien. Vi ser imidlertid også i stigende grad at de ressursene det er behov for skifter raskt, og det er nødvendig å supplere de faste medarbeidere med eksterne spesialister.

En av ressursene er erfarne, dyktige IT-prosjektledere til å støtte CIO’en i effektivt å lede både utviklingsprosjekter og IT-infrastrukturprosjekter.

Vi kan tilby de beste selvstendige konsulentene

Right People Group samarbeider utelukkende med selvstendige konsulenter, og hovedområdet vårt er IT-prosjektledelse. Vi kjenner derfor de fleste selvstendige IT-prosjektlederne, og vi vet hvem av dem som er best. Vi sørger alltid for både å kontakte dem vi kjenner på forhånd, men samtidig kjøre prosessen vår ut i hele markedet for selvstendige konsulenter. Dette sikrer at du får den beste løsningen som er tilgjengelig på markedet i forhold til ditt konkrete behov.

Når vi søker etter de best kvalifiserte IT-prosjektlederne på markedet for selvstendige konsulenter, så holder vi øye med utdanning og sertifiseringer, erfaring, referanser fra tidligere kunder og andre aspekter som oppfyller dine spesifikke krav.

En vellykket selvstendig IT-prosjektleder vil kunne levere resultater i samsvar med avtalt omfang, tid og budsjett ved hjelp av etablerte prosjektstyringsmetoder og samarbeid med ulike interessenter.

Kontakt oss i dag for et gratis pristilbud på en spesialisert IT-prosjektleder med dokumentert erfaring!

Du kan lese mer om de spesifikke prosjektstyringsmetodene på følgende sider: