Agile prosjektleder til ditt prosjekt

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for Agile prosjektledere – du får:

  • Få en konsulent allerede i morgen
  • Vi håndplukker de beste Agile prosjektlederne til ditt prosjekt
  • Timepriser fra 875,- til 1190,- på Agile prosjektledere
  • Agile prosjektledere som kan jobbe remote eller onsite i hele landet

Å møtte utfordringen ved forandringer med fleksibilitet

Forestill deg et programvareutviklingsprosjekt som er satt opp som et tradisjonelt prosjekt: kunden har definert sine krav, du har laget en plan og mot slutten av prosjektet tester du produktet for så å oppdage at det endelige produktet på ingen måte kan skape den forventede verdien for selskapet.

Dette skjer igjen og igjen fordi programvare-prosjekter står overfor konstante forandringer, og fordi det ganske enkelt er veldig vanskelig å definere detaljerte krav tidlig i prosessen.

Agile prosjektledelse bryter ned komplekse syklusser og prioriterer å levere de funksjonene med størst forretningsverdi først. Takket være en tilnærming der en fokuserer på kontinuerlig forbedringer så vil du være i stand til å utvikle gode produkter som oppfyller (eller til og med overstiger) dine kunders forventninger.

Men det er ikke lett å gjennomføre agile prosjekter, og det krever en stor organisatorisk tilpasning fra både ledelsen og medarbeidere.

Når vi leverer en selvstendig prosjektleder som er spesialisert innen agile prosjektledelse, så har det ofte to formål. Først og fremst ønsker vi å gjennomføre et vellykket prosjekt som gir den forventede forretningsmessige verdien, men vi ønsker også å hjelpe kundens medarbeidere i å bli bedre til å gjennomføre agile prosjekter.

Selvstendig Agile projektledere – raskt og effektivt

Gjennomføringen av agile prosjekter kan være utfordrende for prosjektlederen. På den ene siden forventer kunden at prosjektet blir levert innen en gitt tidsfrist og innenfor et vist budsjett, men på den annen side endrer kravene seg fortløpende.

En dyktig agile prosjektleder vil derfor ha tilstrekkelig erfaring og den riktige tankegangen til å sjekke at forventingene til prosjektets interessenter alltid blir oppfyllt.

Vår anbefaling er å leie inn en selvstendig konsulent som er spesialisert innen agile prosjektledelse. Hvis du kontakter oss så vil vi kunne levere en selvstendig agile prosjektleder, som passer til dine og prosjektets spesifikke behov.