Agile prosjektleder til ditt prosjekt

Kontakt Right People Group nå for Agile prosjektledere – du får:

Å møtte utfordringen ved forandringer med fleksibilitet

Forestill deg et programvareutviklingsprosjekt som er satt opp som et tradisjonelt prosjekt: kunden har definert sine krav, du har laget en plan og mot slutten av prosjektet tester du produktet for så å oppdage at det endelige produktet på ingen måte kan skape den forventede verdien for selskapet.

Dette skjer igjen og igjen fordi programvare-prosjekter står overfor konstante forandringer, og fordi det ganske enkelt er veldig vanskelig å definere detaljerte krav tidlig i prosessen.

Agile prosjektledelse bryter ned komplekse syklusser og prioriterer å levere de funksjonene med størst forretningsverdi først. Takket være en tilnærming der en fokuserer på kontinuerlig forbedringer så vil du være i stand til å utvikle gode produkter som oppfyller (eller til og med overstiger) dine kunders forventninger.

Men det er ikke lett å gjennomføre agile prosjekter, og det krever en stor organisatorisk tilpasning fra både ledelsen og medarbeidere.

Når vi leverer en selvstendig prosjektleder som er spesialisert innen agile prosjektledelse, så har det ofte to formål. Først og fremst ønsker vi å gjennomføre et vellykket prosjekt som gir den forventede forretningsmessige verdien, men vi ønsker også å hjelpe kundens medarbeidere i å bli bedre til å gjennomføre agile prosjekter.

Selvstendig Agile projektledere – raskt og effektivt

Gjennomføringen av agile prosjekter kan være utfordrende for prosjektlederen. På den ene siden forventer kunden at prosjektet blir levert innen en gitt tidsfrist og innenfor et vist budsjett, men på den annen side endrer kravene seg fortløpende.

En dyktig agile prosjektleder vil derfor ha tilstrekkelig erfaring og den riktige tankegangen til å sjekke at forventingene til prosjektets interessenter alltid blir oppfyllt.

Vår anbefaling er å leie inn en selvstendig konsulent som er spesialisert innen agile prosjektledelse. Hvis du kontakter oss så vil vi kunne levere en selvstendig agile prosjektleder, som passer til dine og prosjektets spesifikke behov.