Konsulent

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for en konsulent – du får:

Utmerket informasjonsteknologirådgivning

En konsulent assisterer og gir bedrifter råd om IT-relaterte oppgaver og spørsmål. Dyktige konsulenter har praktisk kunnskap samt evnen til å holde bedriftens unike forretningsmål i tankene til enhver tid.

Hvorfor ansette en konsulent?

I IT-bransjen har mange organisasjoner stor nytte av støtten fra konsulenter. Nedenfor er noen av grunnene til at de velger å ansette disse fagpersonene:

1) Kostnadseffektivitet

I de fleste tilfellene betales konsulenter per time eller dag. Bedrifter ansetter disse fagpersonene når de behøver ekstra hjelp eller ekspertise med umiddelbar effektivitet på et høyt nivå i en begrenset tidsperiode.

Ettersom konsulenter ofte ansettes i eksterne stillinger kan virksomheter også spare kostnader med tanke på plass og utstyr. Videre medfører ikke konsulenter ekstra kostnader i form av skatter som følger med vanlige ansatte.

Konklusjonen er derfor at bedrifter sparer penger når de velger å ansette konsulenter.

2) Fleksibilitet

Konsulenter ansettes kun når behovet for dem oppstår. Disse fagpersonene tilbyr bedrifter fleksibilitet ettersom det er opp til bedriften å bestemme oppstartsdatoen og hvor lenge den ønsker å benytte seg av tjenestene.

Konsulenter vil derfor være det beste valget når en bedrift behøver ekstra støtte eller ekspertise i begrensede tidsperioder.

3) Spesialisert ekspertise

Mange bedrifter velger å jobbe med konsulenter når de behøver en fagperson med kunnskap som kanskje mangler blant IT-avdelingens fast ansatte. Konsulenter kan også enkelt bringes inn midlertidig for prosjekter som krever en ekspertise virksomheten normalt ikke behøver.

4) Høy produktivitet

Siden konsulenter har omfattende erfaring med å jobbe innenfor sine respektive fagområder, trenger disse fagpersonene liten eller ingen trening. De er derfor svært produktive og jobber effektivt fra dag én.

5) Et objektivt synspunkt

Konsulenter har lært mye fra å jobbe i mange forskjellige organisasjoner. Disse fagpersonene kommer med et nytt synspunkt som kan hjelpe organisasjoner med å forbedre, definere og bedre forstå virksomheten og prosjektmål. I tillegg er konsulenter i stand til å gi et objektivt råd hvis bedriften behøver hjelp til å bestemme hvilke IT-systemer og programvare som bør kjøpes.

Hva kan en konsulent gjøre for din bedrift?

En konsulent gir verdifull støtte til mange IT-behov i en organisasjon. Hvis bedriften din behøver å ansette en konsulent, har vi mange svært dyktige konsulenter i nettverket vårt med et stort spekter av ferdigheter. Våre konsulenter kan starte umiddelbart og bli i bedriften din så lenge du behøver tjenestene, enten i eksterne eller interne stillinger.

Våre konsulenter har hjulpet mange bedrifter i ulike bransjer med å:

  • designe, utvikle og forbedre IT-systemer
  • finne strategiske løsninger på problemer
  • vurdere og gi råd om IT-nettverk, systemer og programmer
  • programmere og utvikle applikasjoner og programvare
  • samarbeide med andre IT-ansatte
  • administrere IT-relaterte prosjekter

Vi har et omfattende utvalg av konsulenter i nettverket vårt med ulike bakgrunner og erfaringer som er kvalifisert til enhver IT-stilling i en bedrift.

I tillegg er vi svært nøye med å screene alle konsulenter på forhånd før de får plass i nettverket vårt. Dette sikrer at du får tildelt en konsulent med erfaring, korrekte ferdigheter og som kan vise til gode resultater fra tidligere prosjekter.

Det neste steget

Vennligst kom i kontakt med oss og fortell om dine nåværende behov. Vi vil deretter introdusere deg for de konsulentene i nettverket vårt som egner seg best for ditt prosjekt.

Vi i Right People Group har valgt å følge retningslinjer om no-cure, no-pay. Dette betyr at du fritt kan velge blant alle våre konsulenter, uten å måtte betale innledende kostnader.