Compliance

Kontakt Right People Group nå for en ekspert innen compliance – du får:

Oppnå compliance med en av våre selvstendige konsulenter

Eksperter innen compliance hjelper bedrifter identifisere, håndtere og redusere risiko. En god fagperson innen compliance sørger for at bedriften blir god på å oppnå compliance. De har videre utmerkede kommunikasjonsferdigheter og samarbeider godt med både ledelsen, kundene og team.

Hvordan kan en ekspert innen compliance bidra i din bedrift?

Compliance konsulenter fyller mange viktige roller i din bedrift. De har blant annet ansvar for å håndtere og analysere risiko samt oppdage svindel. Dersom du har behov for tjenestene til en spesialist innen compliance har vi et stort nettverk med erfarne selvstendige konsulenter som kan starte hos deg etter behov. Det er opp til deg hvilken rolle de skal ha i ditt selskap og hvor lenge du har behov for ekspertisen.

Våre profesjonelle konsulenter innen compliance har hjulpet klienter med oppgaver som å:

  • identifisere risiko og rådgi om forbedringspotensialle.
  • gjennomføre kontroller for å redusere risiko.
  • føre tilsyn og rapportere om effektiviteten til de eksisterende kontrollsystemene.
  • løse problemer innen compliance ettersom de oppstår.
  • rådføre bedriften om regler og lovverk.
  • hindre og håndtere bedrageri.

Hvorfor ansette en selvstendig spesialist innen compliance?

Våre selvstendige konsulenter innen compliance har stor erfaring i risikostyring og de deler gjerne sin kunnskap med din bedrift. Din bedrift kan da øke sin profitt gjennom reduksjon eller eliminering av risiko. Vi er nøye i screeningen av våre selvstendige eksperter innen compliance og sørger for at du får en topp fagperson til en konkurransedyktig timepris.

Vennligst kontakt oss for et tilbud på en selvstendig konsulent innen compliance til ditt prosjekt. I Right People Group må du ikke betale før du har funnet den perfekte selvstendige konsulenten til ditt behov og din bedrift. Alle våre tjenester er gratis inntil du bestemmer deg for å ansette en konsulent.

Trykk på linkene under for mer informasjon om de selvstendige konsulentene innen compliance: