SAP prosjektleder

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for eksperter i SAP prosjektledelse – du får:

  • Få en konsulent allerede i morgen
  • Vi håndplukker den beste selvstendige SAP prosjektlederen til ditt prosjekt
  • Timepriser fra 675,- til 1175,- på dyktige SAP prosjektledere
  • SAP prosjektleder som kan jobbe remote eller onsite i hele landet

Suksess i SAP implementering avhenger av prosjektledelsen

Implementering av SAP i bedriften din gir en rekke fordeler. Du oppnår bare disse fordelene hvis SAP systemene dine er implementert og integrert riktig. En sterk prosjektstyring er avgjørende for å sikre dette.

Når bedriften din har investert i SAP, så ønsker du at SAP prosjektene dine leveres og styres effektivt. Vi tror at dette gjøres best ved å ansette en profesjonell SAP-prosjektleder med ansvar for å håndtere alle prosesser som er nødvendig for en vellykket gjennomføring av prosjektet ditt.

Vi anser en SAP-implementering for å være både en endringsprosess og et IT-prosjekt. Den SAP prosjektlederen vi leverer mestrer begge deler. Vanligvis ser vi at en kjerneoppgave er å sikre at en så stor andel som mulig håndteres gjennom standard SAP. En SAP-prosjektleder må derfor kunne få organisasjonen til å se hvordan de effektivt kan bruke SAP standard til å løfte oppgavene sine.

Selvstendig SAP prosjektleder til ditt prosjekt

Det er et stort antall SAP spesialister på det norske markedet for selvstendige konsulenter. Det kan være vanskelig å finne den selvstendige konsulenten som har nok erfaring i prosjektledelse samt nødvendig SAP kompetanse. Vi er eksperter på nettopp dette.

Vi har et effektivt apparat for å finne de beste selvstendige SAP ekspertene, og vi kan vanligvis levere en prosjektleder som passer dine behov og kan starte i løpet av 2-4 dager.

Det er altså vår styrke å finne nettopp den konsulenten som skal forvalte prosjektgjennomføringen og samtidig sikre at det er gjort i tråd med forretningsmål, tidsfrist og innenfor budsjett. Kontakt oss nå og la oss diskutere din spesifikke situasjon nærmere.