IT-driftsleder

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for en IT-driftsleder – du får:

Effektive og innovative løsninger for IT-drift

En IT-driftsleder er ansvarlig for å lede IT-teknikere i en bedrift. Dyktige IT-driftsledere har en solid bakgrunn innen IT-drift som de kombinerer med utmerkede kommunikasjons- og lederskapsferdigheter.

Hva kan en IT-driftsleder gjøre for din bedrift?

En IT-driftsleder er ansvarlig for å lede team på tvers av hele IT-spekteret. Hvis du behøver støtte fra en IT-driftsleder, har vi mange erfarne konsulenter i nettverket vårt som kan ansettes på kontraktsbasis umiddelbart.

Våre IT-driftsledere har utført mange viktige oppgaver for våre kunder, noe som inkluderer å:

  • administrere team innen IT-drift
  • administrere implementeringer og infrastrukturprosjekter
  • gi råd om samt etablere et rammeverk for styring av IT-tjenester
  • sikre at kvalitetsstandarder settes og følges
  • overvåke ytelse og gi konstruktiv tilbakemelding
  • vurdere og utvikle IT-standarder som tjener generelle forretningsmål

Alle våre IT-driftsledere har omfattende kunnskap om mange systemer, standarder og metoder innen IT. Vi vil ut ifra oppsettet til IT-driften din, finne en selvstendig konsulent med korresponderende spesialisering.

Hvorfor ansette en IT-driftsleder på kontraktsbasis? 

Mange av våre kunder har vært suksessfulle i ansettelser av IT-driftsledere og ekstra personell på kontraktsbasis. Våre IT-driftsledere kan lære opp ditt tekniske personell og sikre at dine IT-relaterte prosjekter stemmer overens med dine forretningsmål. Dette er erfarne selvstendige konsulenter som effektivt vil lede teamene dine fra dag én.

Ved å ansette våre selvstendige konsulenter får du også fleksibilitet til å velge når og hvor lenge du behøver tjenestene. Du vil få tilgang til en erfaren konsulent som har gått gjennom en omfattende bakgrunnssjekk for å sikre resultater av høy kvalitet til attraktive timepriser.

Vennligst fortell oss mer om dine nåværende behov. Vi vil deretter komme tilbake til deg med et gratis tilbud med en selvstendig konsulent med de rette ferdighetene for dine behov. Ettersom vi følger en policy om no-cure, no-pay, kan du velge blant våre IT-driftsledere uten å måtte betale innledende kostnader.