Kontraktstyring

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for en konsulent innen kontraktstyring – du får:

  • Eksperter innen kontraktstyring som kan jobbe remote eller onsite i hele landet.
  • Vi håndplukker de beste selvstendige konsulentene innen kontraktstyring til ditt prosjekt.
  • Konkurransedyktige timepriser.
  • Gratis tilbud innen 4 timer.

Raske kontraktprosesser med en konsulent innen kontraktstyring

Kontraktstyring omfatter alle aspekter av utformingen og implementeringen av en kontrakt. Målet er å maksimere både de operasjonelle og finansielle resultatene i en bedrift, samtidig som  en reduserer den finansielle risikoen. Dette krever en grundig og god analyse. En dyktig konsulent innen kontraktstyring kan, avhengig av spesialisering, også være en god forhandler og administrator. Disse konsulentene er selvfølgelig også svært erfarne med bruken av ulike systemer for kontraktstyring.

Konsulenter innen kontrakstyring som kan jobbe for din bedrift

Kontrakter er en svært viktig del av enhver bedrift. Disse dokumentene vil i stor grad påvirke forretningens profitt og kan støtte opp om å bygge opp solide forretningsforhold mellom ulike bedrifter. Vi har mange høyt kvalifiserte selvstendige konsulenter innen kontraktstyring i nettverket vårt som kan begynne innen få dager.

Bedrifter er under stadig press for å redusere kostnader og kontinuerlig forbedre resultatene sine. Våre konsulenter innen kontraktstyring kan forbedre kontraktsprosessene i din bedrift, noe som videre vil bidra til økt profitt.

Våre konsulenter innen kontraktstyring har hjulpet bedrifter med oppgaver som å:

  • analysere og bedre kontraktstrategier.
  • forhandle nøkkelelementer i kontrakter.
  • overvåke og håndheve kontraktene.
  • løse kontraktkonflikter.
  • tilby støtte til kontrakstyringsteamet og andre medarbeidere.

Hvorfor ansette en selvstendig konsulent innen kontraktstyring?

God kontraktshåndtering er viktig for både ledelsen og de ansatte i din bedrift. Dersom du ønsker å ansette en konsulent innen kontraktstyring har vi mange høyt kvalifiserte selvstendige konsulenter i nettverket vårt som kan begynne innen få dager. Du bestemmer hvilken stilling de skal ha og hvor lenge du har behov for dem.

Mange av våre klienter har fortalt oss at de har fått ny kunnskap og innsikt fra våre erfarne konsulenter. De kan dele svært spesialisert og unik kunnskap, som de har bygget opp gjennom ulike prosjekter og industrier, med din bedrift. For mer informasjon om våre selvstendige konsulenter innen kontraktstyring, vennligst trykk på linkene under.

Vennligst kontakt oss for et tilbud på en selvstendig konsulent innen kontraktstyring til ditt prosjekt. I Right People Group må du ikke betale før du har funnet den perfekte selvstendige konsulenten til ditt behov og din bedrift. Alle våre tjenester er gratis inntil du bestemmer deg for å ansette en konsulent.