ESDH ekspert

Kontakt Right People Group nå for ESDH konsulenter – du får:

ESDH kan strømlinje prosessene i virksomheten din

ESDH-begrepet kommer fra den offentlige sektorens journalføring av saker og dokumenter, men i dag ser man ESDH som et konsept som kan ha like stor relevans i privat så vel som offentlig sektor.

Vi ser i dag svært omfattende ESDH systemer (ofte kalt annet enn ESDH), der man ved hjelp av standardfunksjonaliteten i de enkelte verktøyene kan komme svært langt.

Vi ser imidlertid også at det ofte er behov for å utvikle bestemte integrasjoner samt enkelte steder å tilpasse et konkret verktøy til bestemte nøkkelprosesser. Her er markedet for selvstendige konsulenter ideelt for å levere en erfaren ESDH-spesialist til å dekke de nøyaktige behovene.

Selvstendige ESDH spesialister

Våre selvstendige ESDH-konsulenter er relevante hvis du skal velge mellom konkrete løsninger og trenger en uavhengig rådgiver til å hjelpe deg med å treffe en kvalifisert beslutning. Vi kan levere konsulenter med bred kunnskap på tvers av de ulike ESDH-systemene og erfaring fra mange ESDH-implementeringer som gjør dem i stand til å fortelle deg hva du bør være oppmerksom på for at prosjektet ditt blir en suksess.

Vi leverer også ESDH-utviklere eller andre tekniske ESDH-spesialister, og vi opererer hovedsakelig innenfor følgende ESDH-plattformer:

  • Acadre
  • Workzone
  • Public 360

Uansett ditt behov innen ESDH, så ikke nøl med å kontakte oss. Vi presenterer deg gratis og uten forpliktelser for den eksperten som vi mener er rett match til prosjektet ditt.