ESDH ekspert

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for ESDH konsulenter – du får:

ESDH kan strømlinje prosessene i virksomheten din

ESDH-begrepet kommer fra den offentlige sektorens journalføring av saker og dokumenter, men i dag ser man ESDH som et konsept som kan ha like stor relevans i privat så vel som offentlig sektor.

Vi ser i dag svært omfattende ESDH systemer (ofte kalt annet enn ESDH), der man ved hjelp av standardfunksjonaliteten i de enkelte verktøyene kan komme svært langt.

Vi ser imidlertid også at det ofte er behov for å utvikle bestemte integrasjoner samt enkelte steder å tilpasse et konkret verktøy til bestemte nøkkelprosesser. Her er markedet for selvstendige konsulenter ideelt for å levere en erfaren ESDH-spesialist til å dekke de nøyaktige behovene.

Selvstendige ESDH spesialister

Våre selvstendige ESDH-konsulenter er relevante hvis du skal velge mellom konkrete løsninger og trenger en uavhengig rådgiver til å hjelpe deg med å treffe en kvalifisert beslutning. Vi kan levere konsulenter med bred kunnskap på tvers av de ulike ESDH-systemene og erfaring fra mange ESDH-implementeringer som gjør dem i stand til å fortelle deg hva du bør være oppmerksom på for at prosjektet ditt blir en suksess.

Vi leverer også ESDH-utviklere eller andre tekniske ESDH-spesialister, og vi opererer hovedsakelig innenfor følgende ESDH-plattformer:

  • Acadre
  • Workzone
  • Public 360

Uansett ditt behov innen ESDH, så ikke nøl med å kontakte oss. Vi presenterer deg gratis og uten forpliktelser for den eksperten som vi mener er rett match til prosjektet ditt.