Vår samarbeidsmodell med freelancekonsulenter

Samarbeidet med freelance konsulenter er kjernen av vår virksomhet, og vårt mål er å kommunisere åpent og ærlig og ivareta langvarige relasjoner med de beste konsulentene i bransjen.

I Right People Group har vi ikke ansatte konsulenter, og vi har ingen konsulenter på «partner-ordninger» eller andre typer økonomiske insitamenter. Vi står derfor helt fritt til å velge nøyaktig den konsulenten som vi mener vil skape størst verdi for kunden i det gitte prosjektet. Dette betyr også at du som konsulent står fritt til å ha andre klienter og samarbeidspartnere parallelt med samarbeidet med Right People Group.

Når dette er sagt, så er en del av vår tjeneste til kunden også å vite hvem som er de aller beste innenfor et gitt område. Derfor har vi mange freelance konsulenter som vi har jobbet med flere ganger, og som vi vet er de aller dyktigste på sitt felt.

Uansett om du kjenner oss godt eller vi aldri har møtt deg, er det helt sentrale for oss hvem som melder interesse for våre konkrete oppgaver. Du kan alltid se våre åpne oppgaver her:

Du kan også sørge for at du alltid får tilsendt nye oppgaver innen ditt felt så snart de publiseres. Følg linken under og registrer deg på vår mailingliste, så mottar du en e-post når vi har en oppgave som er relevant for deg.