Finansiell utvikling

Motta konsulent-CV

Vi er eksperter når det kommer til å levere spesifikk ekspertise for komplekse prosjekter. Fyll inn dine detaljer og du vil raskt motta 1-2 CVer på utvalgte konsulenter som passer for deres behov.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Vår prismodell

Det er gratis å motta våre selekterte konsulenter for deres behov. Right People Group tar kun betalt om du ønsker å engasjere en av konsulentene vi presenterer.

Vi gjennomfører vår fullstendige prosess med søk, seleksjon og kvalitetskontroll uten noen forpliktelser fra deg som kunde. Normalt tar en slik prosess 2-5 dager.

Vårt prisnivå er lavt i forhold til kvaliteten vi leverer. Dette er delvis fordi vår forretningsmodell basert på selvstendige konsulenter er effektiv og delvis fordi vi alltid tilstreber å finne den beste løsningen i markedet, både når det kommer til kvalitet og pris.

Som en klient vil du skrive en kontrakt med Right People Group. Om konsulenten blir syk eller mot alle forventninger skulle vise seg å ikke være en ideell match, så finner vi raskt en alternativ konsulent.

Få et gratis tilbud

Slik selekterer vi en konsulent

Vi gjennomfører alltid en utvidet prosess for å sikre at vi finner den beste matchen i markedet for ditt prosjekt, både når det kommer til evner og pris.

Konsulentsjefen som du kommuniserer med på vår side er også den som gjennomfører den fullstendige søkeprosessen for å finne og selektere konsulenter for ditt behov. Alle våre konsulentsjefer har høyt utdanningsnivå og en analytisk tilnærming. Dette gjør at de er i stand til å forstå hva slags behov du ønsker å dekke, inkludert de tekniske og myke ferdighetene som kreves. De er derfor ideelt egnet til å finne konsulenten som vil skape de resultatene du ønsker å oppnå.

Vi investerer tungt i å utvikle kanaler og metoder som tillater oss å nå ut til så mange relevante konsulenter som mulig, og vår prosess er svært effektiv.
Konsulentsjefen selekterer de best kvalifiserte konsulentene for deres behov, og gjennomfører et intervju med de for å vurdere både ekspertise og personlighet opp mot deres behov.
Normalt sett vil vi komme tilbake til dere innen 3-5 dager med 1-2 CVer samt en redegjørelse for hvorfor vi mener de presenterte konsulentene er en god match for deres prosjekt.

Les mer

Er du en konsulent? Motta relevante oppdrag

Du kan fylle ut vårt oppmeldingsskjema på under ett minutt. Du angir selv hvor du ønsker å jobbe og dine ekspertiseområder.
På denne måten sikrer vi at du kun mottar oppdrag fra oss som er relevant for deg. Om du ønsker å søke på et spesifikt prosjekt er det bare å sende en e-post med din CV til e-postadressen som nevnes i oppdragsbeskrivelsen, så vil konsulentsjefen med ansvar for oppdraget ta kontakt med deg.

Vi garanterer full åpenhet: Du vil alltid holdes informert underveis i prosessen og du vil alltid få vite hvilken pris vi tilbyr deg for til vår klient.
Vi vil aldri sende din CV til en kunde uten ditt samtykke.

Det er alltid én enkelt konsulentsjef som gjennomfører den fullstendige rekrutteringsprosessen for et spesifikt prosjekt. Dette sørger for at de er godt kjent med klienten og prosjektet, samt eventuelle neste steg, og de vil alltid holde deg informert gjennom hele prosessen.

Motta nye oppdrag

Kontakt Right People Group nå for en konsulent innen finansiell utvikling – du får:

  • Eksperter innen finansiell utvikling som kan jobbe remote eller onsite i hele landet.
  • Vi håndplukker de beste selvstendige konsulentene innen finansiell utvikling til ditt prosjekt.
  • Attraktive timepriser.
  • Gratis tilbud innen 4 timer.

Stabilitet og vekst gjennom finansiell utvikling 

Finansiell utvikling av en organisasjon sikrer stabilitet. Det fører også til at en organisasjon kan oppdatere sine finansielle mål, som igjen stimulerer til vekst. Eksperter innen økonomisk transformation, planlegging og utvikling er derfor en viktig del av enhver bedrift.

En ekspert innen finansiell utvikling til din organisasjon 

Konsulenter med ekspertise innen finansiell utvikling kan tilby mange verdifulle tjenester til ditt selskap, eksempelvis innen change management, finansiell transformation og finansiell planlegging og strategi. Våre eksperter innen finansiell utvikling har med stor suksess bidratt med å:

  • utvikle, overvære og gjennomføre forandringsprosesser
  • forberede finansielle rapporter og management rapporter
  • sette klare og fornuftige finansielle mål
  • transformere finansiell ytelse
  • evaluere og rådgi om investeringer

Argumenter for å ansette en selvstendig konsulent innen finansiell utvikling

Konsulenter innen finansiell utvikling kan styrke ditt finansteam samt tilby støtte. Dersom du ønsker å ansette en ekspert innen dette området har vi mange høyt kvalifiserte selvstendige konsulenter i nettverket vårt som kan begynne med en gang.

Vi er nøye i utvelgelsesprosessen slik at du mottar de beste konsulentene til de beste prisene. Vennligst kontakt oss med en beskrivelse av dine behov og vi vil raskt ta kontakt med et gratis tilbud. La oss hjelpe deg med å finne den beste selvstendige konsulenten innen finansiell utvikling for din bedrifts nåværende og fremtidige behov.

For mer informasjon om våre konsulenter innen finansiell utvikling, se: