Konsulentoppdrag – Sikkerhetsarkitekt – publisert: 25.06.2019

Vi er på leting etter en dyktig sikkerhetsarkitekt til selskap innen helsesektoren. Selskapet har behov for ekstra kompetanse og kapasitet til å håndtere sikkerhetsarkitektur i flere av deres nasjonale løsninger, samt å sikre sikkerheten i leveransene til disse løsningene. Det er spesielt sikkerhetsarkitektur innen kjernejournal, e-resept og HelseId som vil være fokus.

Arbeidsoppgaver:
– Utforme sikkerhetsarkitektur for kjernejournal, e-resept og helseid
– Sikre krav til sikkerhetsarkitektur og sikkerhet i løsningskomponentene gjennom prosjektløpet og i forvaltning
– Utforming av målbilder og veikart fra sikkerhetsperspektivet
– Utføre ROS-analyser av ulike teknologialternativ
– Kvalitetssikre og forankre og arkitekturer og løsningsvalg
– Gjøre estimeringer og kostnadsanalyser
– Kommunisere og fasilitere dialog med arkitekter, leverandører og domeneeksperter i helsesektoren samt andre offentlige etater

Kvalifikasjoner:

– Relevante sertifiseringer innen sikkerhet, sikkerhetsarkitektur og arkitektur generelt (CISSP, TOGAF mfl.)
– Kunnskap om styringssystem for informasjonssikkerhet, sikkerhetsteknologier og tilhørende sikkerhetsstandarder
– Erfaring med risikovurdering av informasjonssikkerhet
– Erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon
– Tekniske kunnskaper knyttet til områder som: Identity and Access Management, single sign-on løsninger, OAuth2, OpenID Connect, IdentityServer4, SSL/TLS, SOA Arkitektur, WS-Security, WS-Policy, brannmurer, DNS, Databaser, Web applikasjoner
– God kunnskap om metodikk og verktøy fra OWASP
– Erfaring med PKI på teknisk nivå

Sted: Trondheim eller Oslo 
Oppstart:
01.08.2019
Varighet: 5 mnd, mulighet for forlengelse på inntil ett år
Stillingsprosent: 100%
Språk: Skandinavisk

Interessert?
Om du er interessert og besitter de nødvendige kvalifikasjonene, vennligst send din CV til mak@rightpeoplegroup.com