Konsulent jobb – Projektleder innen Helsesektoren, Trondheim (22.04.2020)

Helsedirektoratet har ansvaret for beredskap i forbindelse med Covid-19 pandemien. For avdeling helseregistre innebærer det stadig økende etterspørsel etter data fra NPR og KPR som er oppdatert daglig, og som også kan utleveres hyppig til ulike behovshavere. I pandemiarbeidet har det blitt etablert et daglig uttrekk fra pasientjournal som vi ser stor nytte av. Det er behov for å ta denne prosessen videre og jobbe med struktur på rapportering fra sykehusene, registerplattform som håndterer dette på en effektiv måte, samt løsning for rask tilgjengeliggjøring av data.

I dette arbeidet ønsker vi støtte fra en prosjektleder med erfaring fra utviklingsprosjekter og arkitekturprosesser, som kan sikre fremdrift og leveranser i et komplekst prosjekt med mange interessenter. Vi ønsker en erfaren og trygg person som tar ansvar for prosess og opprettholder god framgang. Kandidaten skal lede prosjektteamet, bidra til å utforme løsningsdesign og -arkitektur, og sørge for nødvendig rapportering og dokumentasjon.

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som er nøyaktig, strukturert og har sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og du har fokus på å utføre oppgaver som tradisjonelt ligger hos en prosjektleder. Du må kunne prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

Sikre god prosjektgjennomføring knyttet til planverk og dokumentasjon, frister og økonomi
Ha overordnet ledelse i utviklingsoppgaver
Være et bindeledd mellom helsefaglig side og IT
Løsningsarkitektur og design
Jobbe i team og ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim
Interessenthåndtering

Vi ser etter:

Relevant utdannelse, gjerne på masternivå
Minimum tre til fem års erfaring som prosjektleder
Arkitekturkompetanse
Kompetanse på dataanalyse og behandling av store datamengder
Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger, få oversikt over situasjonen og oppgaver som skal gjøres.
Uredd og selvgående. Ikke redd for å ta kontakt med folk og spore opp den informasjonen vi trenger.
Videre er det en stor fordel med erfaring som utvikler, samt kompetanse på tjenestedesign.

Oppstart: 011.05.2020

Lengde: til 31.12.2020

Omfang: 100%

Opsjon: 31.12.2022

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsspråk: Skandinavisk (norsk prioriteres)

Interesseret?
Send deretter CVen til sbo+256@rightpeople.dk