Konsulent jobb – Episerver utvikler, Oslo (24.04.2020)

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver

Arbeidsområder for konsulentene:

Utarbeide interaksjonsdesign for å se på sammenhengen mellom nettstedet IMDi.no og nettressursen som skal utvikles.
Utarbeide løsningsdesign og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og rammeverk i EPiServer på bakgrunn av prototype og eksisterende tilgjengelig funksjonalitet
Samarbeide tett med fagseksjonene og med forvaltningsressurser for imdi.no
Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling
Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen

Krav til kompetanse/erfaring:

Erfaring og kompetanse på interaksjonsdesign
Kunnskap og erfaring fra å sikre god indre arkitektur i web-løsninger av denne typen.
Dokumentert erfaring med å utarbeide løsningsdesign og å utvikle på EPiServer og i .net
Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming, kjennskap til WCAG 2.1-standarden.
Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier)
Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team
Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon
Være strukturert og effektiv
Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere
Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
Beherske norsk

Oppstart: 25.05.2020

Lengde: til 18.12.2020

Omfang: opptil 100 %

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsspråk: Skandinavisk (norsk prioriteres)

Interesseret?
Send deretter CVen til sbo+257@rightpeople.dk