Agil Testing expert

Kontakta Right People Group nu för Agil testare – du får:

Ett agilt projekt behöver agil test

Samarbete, flexibilitet, innovation, lyhördhet – dessa är några av de värden och fördelar som finns med agil projektledning. IT-industrin har  för länge sedan tagit till sig agil utveckling och det har vunnit stor popularitet tack vare dess effektivitet. Det är klart, när softwareutveckling och softwaretest går hand i hand, ska testprocessen på en agil utvecklingsprocess också vara agil.

Fler och fler frelance testare har idag starka kompetenser inom agil test och det finns specifika certifieringar på området.

Vi har sett att agil test inte bara är bra för kvaliteten men också är ett mycket effektivt sätt att förstärka samarbetet mellan softwareutveckling och själva företaget.

Våra freelance experter kan introducera dig för Agil Testing

Agil Testing är annorlunda än ”normal” softwaretest och kräver speciell expertis. Om ditt företag saknar know-how på detta område eller behöver stöd i genomförandet av den agila testprocessen i ditt projekt, så kontakta oss idag. Vi kan leverera en freelancer som är expert i agil test med detsamma!