Logo Right People Group
Logo Right People Group

Sekretesspolicy

Vilka vi är

Right People Group är ansvarig för att hantera din data säkert.

Vår kontaktinformation:

Right People Group Digital GmbH Weidenweg 61 10247 Berlin Tyskland E-mail: info@rightpeoplegroup.com Telefon: +49 171 435 65 768

Right People Group Varuvägen 9 125 30 Älvsjö Sverige E-mail: sverige@rightpeoplegroup.com Telefon: + 46 70 874 37 63

Right People Group använder hemsidan: https://rightpeoplegroup.com.

Vilken information samlar vi in?

Google Analytics

Vår hemsida använder Google Analytics, en tjänst som överför websidors trafikdata till Googles servrar. Google Analytics identifierar inte individuella användare och associerar inte din IP-adress med data som Google redan besitter.

När du använder denna hemsida, samtycker du med att Google bearbetar din data enligt det som beskrivs i Googles sekretesspolicy. Du kan hoppa av Google Analytics om du inaktiverar eller vägrar acceptera cookies, inaktiverar JavaScript, eller använder hoppa av tjänsten från Google.

Formulär på vår hemsida

Vi lagrar information när du fyller in ett formulär i vårt hemsida för att nå ut till dig och hjälpa dig med din efterfrågan som du skickat in. Ett form kan exempelvis vara en generell kontakt formulär eller ett formulär där du gör en ansökan för ett erbjudande för en konsult. Vi lagrar informationen du matar in som namn, e-mailadress, telefonnummer och beskrivning av dina behov. Dessutom lagrar vi din IP-adress, tiden du skickade in din information och URL:en du använde för att skicka in informationen.

E-maillistor på vår hemsida

Vi använder e-mail listor för att skicka projekt till konsulter och förse konsulter med information om hur de kan förbättra olika aspekter av att vara frilanskonsulter.

Alla våra e-maillistor använder ”double opt-in”, vilket innebär att efter uppskrivning, skickas ett e-mail till dig, och du måste klicka en länk på detta e-mail för att aktivera din prenumeration.

Efter du har skrivit in dig, all e-mail som skickas till dig kommer att innehålla en ”avprenumerera” länk, som du kan använda för att avprenumerera från e-maillistan när som helst. Varje e-mail som skickas genom projektlistan innehåller också en länk som tillåter dig att justera ditt val kompetenser och regioner.

Cookies

För att hemsidan ska fungera ordentligt och för att ge dig den bästa online upplevelsen med Right People Group, använder vi små datafiler som kallas ”cookies”. En cookie är en liten textfil som en hemsida sparar på din dator eller mobila enhet när du besöker en hemsida. Det möjliggör för hemsidan att komma ihåg dina val och preferenser för att göra det enklare att förse dig med det mest relevanta innehållet.

Cookies kan normalt sett avaktiveras genom att justera webbläsarens inställningar, dock kan detta påverka din användarupplevelse negativt. För mer information om hur man kan avaktivera cookies, se www.aboutcookies.org.

CVs

Vi samlar in och lagrar CV i vår databas. Vi accepterar inga CV om inkluderar sensitiv information som information gällande personnummer, information sjukdomar, sexuell orientering, religion eller liknande.

Vi accepterar CV som inkluderar:

  • Beskrivning om dina professionella erfarenheter, kompetenser och utbildningar.
  • Kontaktinformation, exempelvis ditt namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.
  • Bifogad information så som certifikat och referensbrev.

CV lagras i ett säkert log-in system och kan endast nås av anställda som har en aktiv roll i att uppfylla vårt ändamål av att leverera konsulter till våra kunder. CV delas inte med utomstående partier utan ditt samtycke.

CRM system

Vi använder ett CRM system för att lagra information relaterat till kunder och konsultdialog, så som en sammanfattning av telefondialog, e-maildialog och fysiska möten.

Denna information delas ut bland våra interna anställda som spelar en aktiv roll i att uppfylla vårt ändamål, vilket är att leverera konsulter till våra kunder.

Kontrakt

Kontrakt med kunder, kontrakt med konsulter och kontrakt med våra försäljare lagras i ett säkert log-in system.

Kontrakt med kunder och kontrakt med konsulter kan endast nås av interna anställda som spelar en aktiv roll i att uppfylla vårt ändamål, vilket är att leverera konsulter till våra kunder.

Betalningsdata

Vi lagrar data så som namnet av mottagare, IBAN och BIC nummer i vårt betalningssystem. Betalningsdata lagras i ett säkert log-in system och kan endast nås av anställda som utför och godkänner finansiella transaktioner.

Hur samlas data, varför samlas data och hur kommer data att användas?

Vi samlar in data för följande anledningar:

Google Analytics: För att förbättra vår hemsida och generellt användarupplevelsen för alla som besöker vår hemsida, sparas data automatiskt och anonymt med Google Analytics när du besöker vår hemsida.

Formulär på vår hemsida: Formulärdata lagras i vår hemsidesystem när användaren har inmatat information, och skickas direkt till den ansvarige konsultchefen. Data samlas för att ge kontaktinformation och användarförfrågningar från klienter och konsulter, och används enbart för att kontakta avsändaren av datan och komma överens för att gå vidare med processer. Data delas inte med utomstående partier utan tillåtelse från dataägaren.

E-maillistor på vår hemsida: E-mailadresser samlas endast in från användare som skriver upp- och aktivt konfirmerar sin prenumeration. Datan lagras för att skicka användaren information om relevanta projekt, relevant inspirationsmaterial och liknande. Syftet av e-maillistan är klart beskrivet när användaren skriver upp sig, och den givna e-maillistan används endast för det syftet. Ingen e-maillista säljs till eller delas med utomstående partier och inga e-mailadresser delas med utomstående partier utan samtycke från prenumeranten.

Cookies: Cookies lagras automatiskt på din dator när du besöker vår hemsida. Cookies gör det möjligt för hemsidan att komma ihåg dina handlingar och används för att göra det lättare att förse dig med relevant innehåll online.

CV: CV samlas in när konsulter som vill jobba med oss skickar in dem till oss. CV samlas in för att förvälja konsulter för specifika projekt. Dessutom kan kontaktinformationen på CV:t användas för att nå ut till konsulten för att klargöra om det givna projektet är av intresse för konsulten. CV skickas endast till våra kunder och andra utomstående partier med specifikt samtycke från konsulten.

CRM data: CRM data samlas in och matas in i vårt CRM-system manuellt. Det används för att optimera dialogen med konsulter och kunder. Datan använd endast för interna skäl.

Kontrakt data: Kontrakt signeras och skickas antingen genom e-mail, fysiska brev eller genom vårt system för elektronisk signatur. Kontrakt används för klargörning över vad som partierna kommit överens om. Kontrakt lagras i ett säkert log-in system.

Betalningsdata: Betalningsdata ges av konsulten vid utsändning av deras första faktura, och sparas sedan i vårt interna betalningssystem såväl som vårt e-banking system. Betalningsdata används enbart vid utföring av betalningar till konsulter och andra försäljningar.

Radering av data eller insyn i data:

Alla konsulter, kunder eller andra användare av rightpeoplegroup.com/sv/ kan alltid efterfråga insyn i data eller radering av data som tillhör den givna personen eller organisationen.

Data kommer att raderas eller insyn kommer att ges upp till tre arbetsdagar.

Förfrågningar kring insyn till data eller radering av data kan skickas till dpo@rightpeoplegroup.com.

Kontakta Andreas Lannér

Andreas är alltid öppen för att diskutera dina specifika behov. Han kan snabbt ge dig en korrekt bild av vad vi kan leverera för att uppfylla dina förväntningar.

Nöjda kunder

Konsult-kunder-277x300.webp

“Våra behov var mycket specifika och vi förväntade oss att det skulle vara svårt att lösa. Bara några dagar efter att vi kontaktade Right People fick vi en toppkonsult levererad till oss för ett rimligt timarvode. Det har fungerat perfekt.”

Tue Ansvig, Head of Department, eBay

Logo Right People Group
Logo Right People Group