Logo Right People Group
Logo Right People Group

Vår ESG (Environmental, Social and Governance)

theglobalcompact_Principles_485982fbad3523054c969f95cfcbe84d.webp

Kärnan i vår CSR-policy är de "tio principerna" från FN:s Global Compact. Dessa principer täcker områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Right People Group är fast beslutna att upprätthålla dessa principer i alla aspekter av vår verksamhet.

Läs våra policyer här:

Corporate Social Responsibility

Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy

Code of Conduct

Logo Right People Group
Logo Right People Group