Logo Right People Group
Logo Right People Group

Vårt ESG (Environmental, Social og Governance)

theglobalcompact_Principles_485982fbad3523054c969f95cfcbe84d.webp

Kjernen i våre retningslinjer for samfunnsansvar er de "ti prinsippene" fra FNs Global Compact. Disse prinsippene dekker områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Right People Group er opptatt av å etterleve disse prinsippene i alle deler av virksomheten vår.

Les våre retningslinjer her:

Corporate Social Responsibility

Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy

Code of Conduct

Logo Right People Group
Logo Right People Group