Sådan skaber vi et førende freelance konsulenthus

Læs om vores værdier i Right People Group

De seneste par år har Right People Group oplevet en ekstrem vækst og  udvikling. Vi har on-boardet nye kollegaer fra ni forskellige lande og  har  lanceret vores  services på syv nye markeder. Vi  har  også igangsat et  større udviklingsprojekt,  som vi endnu ikke kan løfte sløret  for.  Vi  er  gået  fra  at  være et rent dansk setup og ‘founders only’ ansat i virksomheden til at være 25  mennesker  fordelt på to kontorer og ni  markeder.
Vi arbejder  allesammen for det samme mål: at skabe et førende, internationalt konsulentfirma for selvstændige IT-konsulenter. Men hvordan kommer man egentlig derhen? Hvad er de bærende værdier, der sikrer, at vi når i mål med vores ambition, og at vi gør det på en måde, som vi kan være stolte af?

Vores forretning er bygget på tillid og værdier, som gør en forskel

Hvad betyder vores  værdier  egentlig  for  måden,  vi  fører  forretning  på?  For det  første,  så  sælger vi jo ikke  et  produkt.  Vi  sælger  vores  evne  til  at  finde  den perfekte freelance-konsulent til  vores  kunder.  Både  vores  freelancere  og  kunder  har tillid  til,  at vi  matcher de rigtige  projekter  og  mennesker,  så  begge  parter  får  succes.  Vi  lover vores kunder,  at vi screener hele  markedet  for  den bedste  kandidat til  netop deres projekt – og til den  rigtige pris. Præmissen er, at vi  søger efter holdbare løsninger frem for at gøre et hurtigt  salg. Denne forpligtelse kan vi kun overholde,  fordi  vores  processer  er  effektive og markedstilpassede – og fordi vi arbejder hårdt for at komme i mål med hvert eneste projekt.  Med andre ord: vores organisation er, bygget  på  værdier  og  mindset,  som  gennemsyrer måden  vi udfører og optimerer  vores arbejde. Men hvilke værdier er det præcis, og hvordan holder vi fast i dem?

Tiden er inde  –  sådan definerer vi vores værdier

Med mange nye medarbejdere om bord,  er der et behov for  at samles og reflektere over vores værdier. Ikke blot, at fastlægge et fælles mål,  men  at sikre, at vi  følger det samme værdisæt i vores arbejde hele vejen hen mod målet. Herunder kan du læse de værdier, vi blev enige om i Right People teamet.  Vi vil gerne dele  dem  med  dig  –  som  information, inspiration og som opfordring til at du kan give dine indspark til vores værdiproces.

Vi  ønsker frem for alt  ikke  at ende med fluffy vædier,  der kan  betyde  hvad  som  helst,  og  så ender  med  at betyde  ingenting.  Vi  ønsker værdier,  som kommer til udtryk i den måde, vi gør vores daglige  arbejde.  Derfor  har  vi forklaret hver værdi ud fra den effekt og betydning vi tillægger den har for vores arbejdsgange, prioriteter, kunder og konsulenter.

Værdier i et førende freelance konsulenthus
Takket  være  vores  praktikanter Marie og Josefine  er  vores  værdier  kommet  op  på  væggen,  så  vi  møder  dem,  hver  gang  vi  går  til  frokost.

Værdi 1: Enkelthed 

At opnå enkelthed er alt andet end enkelt. Det kræver hårdt arbejde.

Vi reducerer barriererne for vores konsulenter og kunder ved at matche dem, så begge parter opnår ekstraordinære resultater. Det er enkelt, men uhyre effektivt. Vi forbedrer deres liv og arbejde ved at gøre denne proces enkel.

Vi siger altid, hvad vi gør, og gør, hvad vi siger. Vi bruger ikke buzzwords til at forklare enkle ting. Vi stræber altid efter at forstå komplekse sager, for derefter at forenkle dem.

Værdi 2: Læring

Vi lærer hele tiden af hinanden, af vores kunder og konsulenter. Vi bygger stærke partnerskaber ved at have en dyb og autentisk interesse i, hvad vi kan lære af de mennesker, vi møder i vores arbejde. At lære nye ting handler ikke om at få noget, men om at kunne gøre noget. At lære nye ting er kernen i at kunne opretholde motivation. Derfor er vi meget stolte over at have en organisation, der understøtter, opbygger og prioritere denne disciplin.

Vi accepterer ikke, at der er ting, vi ikke forstår – uanset hvor store eller små disse ting er. Hvis fuld forståelse er en tur på 1000 kilometer, vil vi hellere tage 10 skridt i den rigtige retning, end slet ikke at tage et eneste.

Det er vores overbevisning, at nybegyndere laver 100 store fejl, øvede laver 1000 små fejl og en mester laver 10.000 mikrofejl. Læring er alfa og omega for alle i vores organisation, uanset deres rolle. Uden undtagelse.

Værdi 3: Eksekvering

Vi er kendt for at få arbejdet gjort. Vi udsætter ikke. Vi eksekverer, og vi eksekverer godt.

Vi værdsætter entreprenørskab og initiativer. Vi prøver nye ting og vil hellere afprøve dem i dag end i morgen. De fleste af vores initiativer virker måske ikke, men så lukker vi dem bare ned igen. Andre initiativer virker, og så er det her, vi sætter vores fokus.

Dét at forsøge og at arbejde, inkluderer at fejle. Fejl er en essentiel del af vejen mod sand ekspertise. Vi gør vores bedste for ikke at fejle, men når vi gør, så accepterer vi det og lærer af det, både som individ og organisation.

Værdi 4: Ekspertise

At være god nok, er ikke godt nok. Vi stræber efter ekspertise i både vores processer og vores resultater. Derfor er vi konstant på en rejse efter at forbedre måden vi arbejder og leverer vores service på.

At stræbe efter perfekte processer er svært, for det er meget nemmere at acceptere den måde, hvorpå man allerede gør tingene. Men ikke hos os. Vi spørger altid os selv: Hvordan kan vi gøre denne delproces bare en lille smule bedre? Hvordan kan vi selv være en lille smule bedre? På den måde bevæger vi os – et lille skridt ad gangen – mod den ekspertise, som vi drømmer om at opnå i alle dele af vores forretning. Vi ved godt, at perfektion ikke kan opnås, men rejsen derhen er et mål i sig selv.

Vi er gode forretningsfolk, og vi ønsker at opnå solide resultater. Vi prioriterer derfor langsigtede resultater over de kortsigtede og vi ved, at de gode resultater er en konsekvens af gode partnerskaber med vores konsulenter, kunder og hinanden.

Værdi 5: Frihed 

Freelance betyder frihed.

Vores konsulenter har valgt at blive selvstændige, netop for at have frihed. Vores kunder vælger at hyre konsulenter for at have frihed til at skalere, få ny viden og udføre arbejdet, præcis når der er brug for det.

Vi vælger at arbejde her, fordi vi ved, at vi kan opnå denne frihed. Friheden til at have fuld beslutningskraft til at tage den rigtige beslutning. Frihed til at prioritere vores arbejde, hvor det giver mest mening for os og vores virksomhed. Frihed til at udvikle os og vokse.

Sand frihed kræver tillid. Vi har tillid til hinanden, vores konsulenter, vores kunder og vores partnere. Vi tror på, at når du har tillid til nogen, vil de handle derefter.

Tak fordi du læste med!

Tøv endelig ikke med at række ud til  os,  hvis  du  har  kommentarer  eller  anden  inspiration  til  os.  Vi er altid  interesseret  i  at  diskutere  partnerskaber  og  nye forretningsmuligheder.  Hvis  du  er  selvstændig,  håber vi,  at  du  kan se  dig  selv  i  disse  værdier.  Hvis  du  er  interesseret  i  at modtage  projekter  fra  os,  kan  du  skrive  dig  op  til  vores  projektliste,  så  får  du  projekter  direkte  i  din  indbakke.

skriv dig op til freelance it-projekter