Eksponentielle organisationer – sådan bliver du bedre, hurtigere og billigere end dine konkurrenter!

Eksponentielle organisationer har en eksponentiel vækstkurve og kan gå fra at være en lille, ubetydelig start-up til en førende markedsposition inden for en kort periode. Ofte er perioden så kort, at du som konkurrent måske ikke engang når at opdage, at spillet har ændret sig, før det alt for sent. Senest er det Blockbuster’s rejse fra storhed til konkurs på 3 år, der har gjort det klart, at eksponentielle organisationer har imponerende kræfter vi ikke længere bør overse. I stedet for bare at misunde disse organisationer vil vi anbefale dig at gribe muligheden for at lære af dem, og dermed gøre din organisation forberedt på den konkurrence, i vil møde i fremtiden. I dette blogindlæg vil vi forklare, hvad der karakteriserer en eksponentiel organisation, og hvordan du kan inkludere dens egenskaber for at forberede din egen organisation til fremtiden.

Eksponentielle organisationer har DNA til at ændre verden

I sin bog, “Eksponentielle Organisationer”, præsenterer Salim Ismail det, han beskriver som en helt ny type af organisationer. Eksponentielle organisationer er i deres DNA hurtige, teknologidrevne og med deres fremadrettede opfindelser redefinerer de best-practice i industrier på stribe.

“Eksponentielle organisationer” er en praktisk vejledning til implementering af de egenskaber, der skaber og karakteriserer en eksponentiel organisation. Formålet, ifølge Salim Ismail, er at få dig til at forstå fremtiden og se udviklingen i din branche og dermed være på forkant. Ved at kunne forstå, hvad der sker og forstå fremtidens muligheder for din virksomheds branche, vil du netop kunne udnytte denne udvikling, og gøre den til en fordel for din virksomhed snarere end en trussel. Vi har læst bogen med stor interesse og har opsummeret de vigtigste elementer, du bør overveje og lære for at navigere i fremtiden. Hvis du har travlt, kan du downloade vores opsamling herunder. Den indeholder de fem vigtigste elementer du kan overveje at implementere i din forretningsstrategi allerede i dag.

Download opsamling her

Lineære forudsigelser i en eksponentiel virkelighed

De eksponentielle organisationer er svære at forudsige og forstå, fordi de står i kontrast til alt, hvad vi tidligere har lært om virksomhedsdrift. De fleste ledere tror stadig, at det tager over 20 år at skabe en milliard-virksomhed, men start-up efter start-up har vist os, at det ikke længere er hele sandheden. Alt, hvad vi har lært om at drive forretning, og hvordan vi bør forudsige fremtiden, er fra data i fortiden og svarer derfor ikke til den nuværende udvikling af vores verden. Moderne teknologier gør simpelthen at vores verden er begyndt at løbe langt hurtigere end tidligere, og det påvirker unægtelig måden vi må forstå fremtiden på. Vi tror grundlæggende stadig på, at en god virksomhed er en, der har skabt en strategi og struktur, der facilitere målet om lineær vækst og reducerer risikoen gennem tidligere anvendte metoder. Derfor laver vi også lineære forudsigelser om den teknologiske udviklings potentiale. Problemet er bare, at hvad vi tidligere har lært, ikke længere er hele sandheden om god business. I vores fremtid vil teknologien stå helt centralt for alle vores virksomheder, og hvis ikke jeres ledelse formår at forbedre sin organisationsstruktur til fremtidens eksponentielle teknologiske vækst, risikeres det, at man slet ikke har en plads i fremtiden. Den eksponentielle vækst, der er set med tidligere teknologiske opfindelser som fx telefoner, vil ifølge Salim Ismail fortsætte og sprede sig ud til teknologier, der vil berøre alle dele af vores hverdag. Manglende forståelse for denne udvikling, og hvad nye teknologier egentlig har af konsekvenser for markedsudviklingen, står helt centralt gennem bogens opfordring til dig. Salim Ismail ønsker at din virksomhed skal være både relevant og stærk i fremtiden, men for at kunne dette må du forstå de elementer de eksponentielle organisationer anvender for at opnå hidtil ukendt succes.

Velkommen til denne blogpost – Vi er glade for at kunne klæde dig bare en smule bedre på til fremtiden, og håber du får inspiration til, hvordan din virksomhed kan forbedre sig bare en smule.

Den eksponentielle organisation

Virksomheder som Netflix, Google, Facebook, Snapchat og Airbnb er blot nogle få af de organisationer, der har vist, hvordan ny teknologi kan ændre en ide til en milliard-virksomhed på mindre end 10 år. I sin bog, “Eksponentielle Organisationer”, beskriver Salim Ismail de fællestræk, der kan ses på tværs af disse organisationer, og hvorfor den gennemsnitlige eksponentielle organisation performer 10 gange bedre end sine konkurrenter. Salim Ismail præsenterer i den forbindelse følgende formel:

Eksponentielle organisationer af Salim Ismail Exponential organizations formula by Salim Ismail

Enkel, ik? Desværre er det lidt mere komplekst at forudsige fremtiden… Hver af bogstaverne repræsenterer en ud af mange elementer, du bør overveje i din organisations aktiviteter. Vi har lavet et overblik over hvert af disse elementer, og har derudover reduceret udtrykket “eksponentielle organisationer” til fem hovedpunkter, du bør overveje for at fremtidssikre din organisation i dag. Du kan downloade opsamlingen her.

Download opsamling her

Hvad din virksomheds massivt transformative formål? 
– Eksponentielle organisationer mere end bare at tjene penge

Eksponentielle organisationer har alle, hvad Salim Ismail kalder “et massivt transformativ formål”. Det massive transformative formål er mere end en simpel værdi-sætning, som blev skabt kl. 17 på en intern marketing workshop, og derefter sendt ud i en mail, der endte i spam hos den gennemsnitlige medarbejder. Det massive transformative formål bør være et allestedsnærværende værdisæt, som understøtter medarbejdernes adfærd i hverdagen. Det er centralt at formålet i de eksponentielle organisationer ikke er ”at maksimere overskud gennem en effektiv forsyningskæde”, men nærmere et formål, der vedrører følelser og værdier, der stemmer overens med medarbejdernes eget værdisæt og drømme. Formålet skal ændre noget i verden som, når Google ”organiserer verdens information”, Coca-Cola giver kunderne mulighed for at “åbne glæde” og Airbnb ‘gør verden til vores hjem’.

Gør din forretning fremtidssikret: 10 elementer, der skaber en eksponentiel organisation

Udover at præsentere ideen om et allestedsnærværende massivt transformativt formål (MTP) i bogen “Eksponentielle Organisationer” introducerer Salim Ismail 10 elementer, som moderne etablerede organisationer kan implementere i deres organisation for at høste lignende succes, som den ses hos de eksponentielle organisationer. Selv om dette kan virke overvældende for din organisations nuværende position, skal du ikke gå helt i panik endnu. Salim Ismail understreger at organisationer, der allerede er succesfulde, kan nøjes med at implementere kun fire af de 10 elementer for at høste successen fra de eksponentielle organisationer, og dermed også gøre sin egen organisation fremtidssikker. De 10 elementer er illustreret med forkortelserne SCALE og IDEAS.

Eksponentielle organisationer SCALE og IDEAS af Salim Ismail

SCALE – Eksponentielle organisationers eksterne egenskaber

SCALE vedrører din virksomheds eksterne forbindelser. Hvor dygtig er din organisation egentligt til at udnytte sine eksterne ressourcer? Eksponentielle organisationer evner i høj grad at være et kontinuerligt åbent system, hvor viden udefra konstant strømmer ind i organisationen, og bruges til at forbedre virksomhedens drift. Evnen til hurtigt at involvere kvalificeret talent og omstrukturere jer selv er et centralt element i succesen bag de ​​eksponentielle organisationer. SCALE er en forkortelse for følgende elementer, som du bør overveje at implementere for at lære af eksponentielle organisationers succes.

Stab til leje – Inkluder freelancere præcis når du har brug for dem

Den eksponentielle organisations faste stab er generelt karakteriseret af at være reduceret til det absolutte minimum. De eksponentielle organisationer ansætter det talent, der er nødvendigt, når det er nødvendigt. Evnen til at udnytte erfarne freelancere inden for forskellige fagområder giver eksponentielle organisationer fleksibilitet til at tilpasse sig omverdens krav.

Find din næste freelancer

Communities og crowd – dine bedste ’medarbejder” arbejder faktisk ikke for dig

Communities og crowd er de interessenter, der interagerer med din organisation, men som ikke er på din lønningsliste. Eksterne grupper kan have nær tilknytning til og et allerede etableret samarbejde med din organisation, men du bør også være opmærksom på ressourcerne i de mere perifere fans, som du ikke interagerer med hver dag. De eksponentielle organisationer er karakteriseret ved at være et åbent system, hvor også de periferier grupper kan tilbyde deres viden og ideer.

De personer, der anvender og interagere med jeres brand, kan være både nuværende forbrugere og potentielle nye medarbejdere. Fordelen ved at interagere med disse grupper er, at de ofte kan se beslutninger i et andet lys og tilbyde alternative perspektiver til jeres organisation. Ved at åbne jeres beslutningsproces får I nye meninger og perspektiver. Derudover kan etablerede communities nemt anvendes til at teste eventuelle nye produkter og ideer. Det vil gøre jeres virksomhed både tids- og omkostningseffektiv.

Algoritmer – eksponentielle organisationer stoler ikke på en gammel tommelfingerregel

Eksponentielle organisationer har i deres DNA indlejret ​​big-data, som en central del af beslutningsprocessen. Fremtiden kommer uden tvivl til at kræve større og mere komplekse ledelsesbeslutninger, men heldigvis følger teknologien med os – algoritmer bliver nemlig dygtigere end vores mavefornemmelser. Brugen af algoritmer til strategiske beslutninger gør din organisation i stand til at analysere og forstå data, der er for kompleks for os almindelige mennesker. Tiden hvor organisationer følger deres leders tommelfingerregel er snart forbi, og ved at implementere analyseværktøjer i din organisation i dag, kan du få et klart billede af, hvad der sker inden for dit budget, medarbejdere og generelt drift.

Lejede aktiver – Du behøver ikke længere en stor investor for at få del i succesen af de eksponentielle organisationer

Fremtiden kræver en høj grad af fleksibilitet, og derfor også agile organisationsstrukturer. Den gamle lære om, at du bør eje aktiver og spare penge, er en uddøende tradition. Når din organisation lejer sine aktiver, skaber det en god mulighed for at skalere efter behov. Netop denne evne er central for de eksponentielle organisationer, der er kendetegnet ved ekstrem fleksibilitet i forhold til deres variable omkostninger.

Engagement – Hvis folk faktisk ønsker dit produkt, kan du leve for evigt

Evnen til at engagere dine kunder omkring dit produkt er nøglen til en langvarig succes. Hvis du kan få dine kunder og andre interessenter til at arbejde sammen med dig på din organisations massive transformativt formål, får din virksomhed en bæredygtig langvarig succes, uden det egentlig kræver meget vedligeholdelse fra jer. Du kan fx etablere engagement hos dine kunder gennem konkurrencer eller community-grupper online. Gennem kontakt med kunden og interessenterne kan du nemt samle oplysninger om nye behov i markedet. Samtidig vil dette engagement sikre at dine nye og gamle kunder lærer din virksomhed at kende, og dermed øge loyaliteten overfor jeres produkt. Målet er at omdanne en spredt crowd og interessentgruppe til et stærkt community, der er loyalt over for dit produkt og din organisations massive transformative formål, som det ses hos de eksponentielle organisationer. Et godt eksempel på dette data-programmet Tableau’s community, hvor privatpersoner på tværs deler tips, nye designs og konkurrencer.

IDEAS – De eksponentielle organisationers interne drivere

For mange organisationer er tilpasning af de eksterne ressourcer, der er en del af “SCALE” -fokuset, nok den nemmeste del. Det er desværre ikke tilstrækkeligt kun at ændre på de eksterne ressourcer, hvis I virkelig ønsker at opnå lignende vækst som de eksponentielle organisationer. Det er på tide at se indad og ændre din organisations interne mønstre og adfærd.

Interfaces – sådan fjerner de eksponentielle organisationer grænserne for vækst

De eksponentielle organisationer er alle karakteriseret af, at en stor del af deres drift ikke kræver nogen manuel indblanding. Deres interfaces er ofte en filtrerings- og matchingsproces, som muliggør en opjustering af driften uden ekstra marginale omkostninger. Resultatet? Et uendeligt vækstpotentiale.

Et godt eksempel på dette er platformen Uber. Interfacet matcher chaufføren og din telefon, uden at nogen ved Uber er involveret i processen. Omkostningerne og arbejdet ved Uber reduceres derved til vedligeholdelsen af ​​platformen og til en, der skal tælle de penge, der ruller ind.

Dashboards – Hop væk fra uendelige KPI’er og anvend simple OKR’er.

I traditionelle organisationer anvendes KPI’er til at kontrollere og monitorere alle dele af medarbejdernes hverdag. Moderne og de nye eksponentielle organisationer har dog vendt blikket indad og anvender i højere grad OKR’er – objectives and key results. I eksponentielle organisationer anvender de konstant deres OKR’er for deres massive transformative formål til at guide medarbejderne til at præstere bedre. Formålet er at spørge dine medarbejdere og organisationen om disse to simple spørgsmål:

            Hvad er vores ønskede mål? (Objective)

            Hvordan kan vi se, om vi har nået det mål? (Key results)

Med moderne teknologi er det muligt at live-stream information fra jeres allerede etablerede systemer i organisationen. Ved at tilpasse et “dashboard” kan alle dine medarbejdere følge, hvordan organisationen levere på disse key-results. I eksponentielle organisationer oprettes OKR’en dog bottom-up i stedet for top-down, så medarbejderne i højere grad oplever OKR’eren som en fælles ambitiøst mål frem for uopnåelig KPI.

Eksperimentation – Hemmeligheden bag Apples succes

En kultur, der tillader eksperimentation og fejl er central i de eksponentielle organisationer. Kulturen skal have plads til nye projekter, og give medarbejderne mulighed for at tage en chance, når de præsenteres for en. At få dine medarbejdere til at arbejde med projekter, der ikke er direkte relateret til din kerneoperation, kan være skræmmende, og ja, måske føre det slet ikke til noget – men hej, de forsøgte! Apple er en succesfuld organisation, der skaber plads til forsøg og fejl. Hver gang de har erobret en branche, tager de et hold med forskellige ressourcer og sætter dem på kanten af organisation, og giver dem tilladelse og midler til at erobrer en ny branche. Denne ekstreme frisættelse skaber enten fantastiske resultater, som når Apple har placeret sig som markedsleder inden for musik, computere, ure og endda biler, eller totale katastrofer – men så må man jo bare hoppe videre. Hvis dine medarbejder forstår, hvad jeres organisation ønsker at skabe, og er enig med formålet, så vil deres eksperimentation kunne give nye perspektiver på jeres almindelige processor og måske åbne op for nye produkter eller services I kunne tilbyde!

Autonomi – de eksponentielle organisationer er en bikube, ikke et stamtræ

Det moderne talent og senmoderne medarbejder ønsker ikke længere nødvendigvis at være en del af det traditionelle erhvervsliv. Nyuddannet talent ønsker ikke kun et tilfældigt arbejde, men er kræsne og vil havde det helt rigtige arbejde for dem. De ønsker at være motiveret til at gå på arbejde og føle, at det massive transformative formål er en del af deres egen identitet. Der skal være overensstemmelse mellem værdier således at arbejdet kan integreres som en del, af medarbejderens egen identitet. Dette krav til overlapning, mellem personlige værdier og værdierne i den eksponentielle organisation, betyder at organisationen kommandoveje minder mere om en bikubes end et klassisk organisationsdiagram. Bikube-strukturerne gør den eksponentielle organisation, som Google, næsten kultlignende når folk udefra kigger ind, men det virker på din bundlinje! Hvis du kan få dine medarbejdere fuldt ud engageret i dit massivt transformative formål, skal du ikke længere bekymrer dig om at fastholde talent i din virksomhed, de vil simpelthen blive ved med arbejde for jeres mål om at ændre verden, og derfor blive hos jer.

Sociale teknologier – Den simple måde, hvormed eksponentielle organisationer får en effektiv beslutningsproces.

Det er tid til at opgradere jeres støvede gamle intranet fra kælderen, det er simpelthen ikke godt nok. Moderne sociale teknologier har potentiale til at løfte din organisation til et helt nyt niveau af effektivitet. I de eksponentielle organisationer anvendes sociale teknologier til hurtig og effektiv beslutningstagning. De sociale teknologier anvendt i de eksponentielle organisationer understøtter organisationen ”formelle” struktur. Dette betyder at teknologierne muliggør fleksible projekt-sammensætning af medarbejder og ændringer af mål og OKR’er. Det er centralt at teknologien understøtter kompleksiteten i din organisation og opgaverne i stedet for at hæmme den. Der er en reel fare for at vælge den forkerte sociale teknologi eller endda vælge for mange af dem. Løsningen bør altid være i stand til at ændre sig, når I gør det. En tommelfingerregel er – aldrig at underskrive en kontrakt på mere end et år – verden vil simpelthen have ændret sig inden da.

download opsamling her

Eksponentielle organisationer performer 10x bedre

Ifølge Salim Ismail er de ovenstående elementer besværet værd at implementere i din organisation. Selv om implementeringerne af disse elementer vil kræve mange ændringer i din virksomhed, kan ændringerne sikrer lignende succes, som der ses i de eksponentielle organisationer – og det er ikke så lidt. De eksponentielle organisationer performer ifølge Salim Ismails studier i gennemsnit 10 gange bedre end de traditionelle organisationer.De eksponentielle organisationer, der popper op i den ene industri efter den anden, vil på sigt også komme til din, så hvis du vil være foran konkurrenterne – så er det nu I skal ændre jer. I bogen ”Eksponentielle organisationer” forklares de forskellige elementer mere dybdegående. Selvom det kan virke overvældende, må vi dog understrege, at du ikke behøver at gå i panik endnu. Salim Ismail påstår nemlig at etablerede organisationer kan overleve ved kun at implementere 4 ud af de 10 elementer for at opnå lignende vækst og succes som de eksponentielle organisationer. Så det er bare at gå i gang.

Test din virksomheds eksponentielle kvote (ExQ)

Du kan læse mere om eksponentielle organisationer på Salim Ismails hjemmeside her, og også få uddybet hvordan din organisation performer i de enkelte elementer. Forfatterne bag bogen Eksponentielle Organisationer har nemlig lavet en gratis test – du kan tage lige her.

Velkommen til en ukendt fremtid

Selvom bogen forudsiger nogle ekstreme ændringer i fremtiden – er fremtiden dog stadig lys. Det faktum at du læser denne blog, har allerede gjort dig lidt mere opmærksom på, hvad der er på vej, og hvordan du kan imødekomme det. Du er dermed også en smule bedre rustet til at navigere og styre din organisation mod fremtiden. Vi har lavet en opsamling med de vigtigste pointer, du bør overveje at implementere og begynde at ændre allerede i dag. Husk: Hvis du ikke skaber fremtiden, vil andre gøre det uden dig.

Brug af freelancere er et af succeskriterierne for at blive en eksponentiel organisation, få et gratis tilbud på din næste freelancer her.

Download opsamling her

Skrevet af Josefine Bjerrum

Singularity University – Lær at forstå fremtiden

Salim Ismail er nuværende leder for Singularity University – et universitet og tænketank i Silicon Valley. Derudover er han en ivrig foredragsholder om konsekvenskerne af eksponentielle teknologier, vækst og eksponentielle organisationer generelt. Vi vover derfor gerne at forudsige at du vil høre meget mere fra ham i fremtiden. Singularity University er kendt for deres løbende opdaterede pensum, hvor de hver 3. måned revidere og ændrer deres indhold for at holde trit med tempoet i den virkelige verden.70 % af deres læseplan er derudover fokuseret på, hvordan moderne teknologier vil påvirke fremtiden. Se deres introduktions-video og følg deres arbejde her: