MSP til eksterne konsulenter

Vi kan styre alle aspekter af dit indkøb af eksterne konsulenter.

Ved brug af vores MSP-services er vi parate til at gøre din organisation dygtig til at få det maksimale ud af den eksterne arbejdsstyrke. Dette inkluderer, at vi analyserer dit nuværende forbrug, og vi engagerer os kun, hvis vi kan garantere minimum 7% omkostningsreduktion, samtidigt med at vi leverer høj kvalitet.

Vores forretningsmodel kan baseres på transparente marginer, eller vi kan forpligte os til givne priser for bestemte kombinationer af kompetencer og erfaringsniveauer.

Sammen finder vi den forretningsmodel, der er optimal for jer.

Vi arbejder efter en konceptuel model, som du kan se her: “Excellence in Consultant Sourcing Model”. Vi bruger desuden vores eget Vendor Management System, som du kan læse nærmere om her: Onsiter VMS.

Book en præsentation direkte i vores kalender, så vi kan forstå dine behov, og vi kan sammen afgøre, om der et match til vores services og vores organisation.


BOOK MSP PRÆSENTATION DIREKTE I KALENDER

Sådan implementeres MSP i din organisation

Vi er parate til at starte en dialog med dig og baseret på det, kan vi give et forslag til en specifik implementeringsplan.

Nedenfor er vores normale proces for implementering af MSP:

Fase 1 – Forstå

 • Strukturerede interviews med vigtigste interessenter
 • Proceskortlægning og gap-analyse
 • Kontrakt, SLA’er og KPI’er

Fase 2 – Forbered

 • Opsætning af skabeloner, dokumenter og videotræning
 • Implementering af tilretninger og integrationer til kundesystemer
 • Forberedelse af træning for interessenter

Fase 3 – Kør

 • Individuel træning af alle interessenter
 • Eksekvering med hyper-care
 • Rapportering på foreløbige resultater

Fase 4 – Forbedring

 • Evaluer kvalitativ feedback fra interessenter og data for SLA’er og KPI’er
 • Planlæg forbedringstiltag
 • Koordiner med interessenter og eksekver forbedringstiltag

Book en præsentation

Vi vil meget gerne diskutere dine konkrete behov og besvare de spørgsmål, du måtte have. Book et møde direkte i vores kalender og lad os sammen udforske mulighederne.

Book præsentation direkte i vores kalender:


BOOK MSP PRÆSENTATION DIREKTE I KALENDER

Alternativt kan du skrive til os på sgr@rightpeoplegroup.com eller ringe direkte til os på 0045 26130316.