Vi kan styre alle aspekter af dit indkøb af eksterne konsulenter.

Ved brug af vores MSP-services er vi parate til at gøre din organisation dygtig til at få det maksimale ud af den eksterne arbejdsstyrke. Dette inkluderer, at vi analyserer dit nuværende forbrug, og vi engagerer os kun, hvis vi kan garantere minimum 7% omkostningsreduktion, samtidigt med at vi leverer høj kvalitet.

Vores forretningsmodel kan baseres på transparente marginer, eller vi kan forpligte os til givne priser for bestemte kombinationer af kompetencer og erfaringsniveauer. Sammen finder vi den forretningsmodel, der er optimal for jer.

Book en præsentation direkte i vores kalender, så vi kan forstå dine behov, og vi kan sammen afgøre, om der et match til vores services og vores organisation. Alternativt kan du skrive til os på [email protected] eller ringe direkte til os på 0045 26130316.

Vi er parate til at starte en dialog med dig og baseret på det, kan vi give et forslag til en specifik implementeringsplan. Nedenfor er vores normale proces for implementering af MSP.

Fase 1 – Forstå

- Strukturerede interviews med vigtigste interessenter
- Proceskortlægning og gap-analyse
- Kontrakt, SLA’er og KPI’er


Fase 3 – Kør

- Individuel træning af alle interessenter
- Eksekvering med hyper-care
- Rapportering på foreløbige resultater

Fase 2 – Forbered


- Opsætning af skabeloner, dokumenter og videotræning
- Implementering af tilretninger og integrationer til kundesystemer
- Forberedelse af træning for interessenter
-

Fase 4 – Forbedring

- Evaluer kvalitativ feedback fra interessenter og data for SLA’er og KPI’er
- Planlæg forbedringstiltag
- Koordiner med interessenter og eksekver forbedringstiltag

Excellence-model

Hvis du vil vide mere om den konceptuelle model, vi samarbejder med, kan du undersøge vores “Excellence in Consultant Sourcing” model.

Platform til ekstern arbejdskraft

Gå til Onsiter for at vide mere om brugen af den digitale platform..