Att bygga en ledande internationell byrå för frilansande konsulter

Värdegrunden hos Right People Group

Under de senaste åren har Right People Group utvecklats i snabb takt. Vi har nya kollegor från 9 olika länder, har lanserat verksamheten på 7 nya marknader och påbörjat ett stort antal affärsprojekt som vi inte kan avslöja just nu. Från att vara ett företag som drevs endast av grundarna är vi nu 25 personer, uppdelade på två kontor och nio marknader. Alla strävar efter att nå vårt mål: att bygga en ledande internationell konsultbyrå för oberoende IT-konsulter, men hur vill vi att vägen dit ska se ut? Vilka är våra värderingar som leder oss i våra ansträngningar för att nå detta mål?

När det gäller affärer som bygger på tillit, gör rätt värdegrund hela skillnaden

Varför är värderingar så viktiga i vår bransch? Jo, för det första så säljer vi inte en konkret produkt, vi säljer vår förmåga att hitta den perfekta konsulten för våra kunder. Både konsulterna och kunderna litar på oss och att vi kommer att matcha rätt projekt med rätt konsult för allas bästa. Vi lovar kunderna att vi söker på marknaden för att hitta den bästa kandidaten till det bästa priset för dem, att vi letar efter hållbara lösningar, inte bara efter en snabb affär. Detta åtagande kan endast garanteras på organisationsnivå om vi alla följer liknande effektiva processer och har samma tankegång i hur vi utför och ständigt förbättrar vårt arbete.

Nu är det dags – detta är våra värderingar

Kort sagt, kände vi ett behov av att reflektera över våra värderingar och se till att vi alla är på samma sida, inte bara jobbar mot samma mål utan också delar samma värderingar. Vad du ser nedan är de värderingar vi enades om som ett lag och som vi skulle vilja dela med dig – för information, för inspiration och som en inbjudan till dig att ha synpunkter på.

Vi ville inte att det hela skulle sluta med flummiga värden som kan betyda vad som helst och därigenom ingenting i vårt dagliga arbete. Därför har vi skissat på hur varje värdering påverkar våra intressenter och oss och hur det påverkar vårt arbete.

Values - building a leading IT contracting agency
Tack till våra anställda Marie och Josefine, vi påminns om våra värderingar varje gång vi går till lunchrummet.

Värdeord 1: Enkelhet

Att uppnå enkelhet är inte enkelt. Det kräver hårt arbete.

Vi minskar friktionen för våra konsulter och kunder genom att koppla ihop dem så att de kan uppnå ett extraordinära resultat. Något enkelt, men ändå kraftfullt. Vi förbättrar deras liv och arbeten genom att göra dem enkla.

Vi försöker att alltid säga vad vi gör och göra vad vi säger. Vi använder inte svåra ord för att förklara enkla saker. Vi strävar efter att verkligen förstå komplexa saker och sedan förenkla dem.

Värdeord 2: Lärande

Vi lär oss ständigt av varandra, våra konsulter och kunder. Vi bygger starka relationer genom att ha en sant och djupt intresse för vad vi kan lära av alla som korsar vår väg. Lärande är inte något du får, det är något du uppnår. Individerna behöver vara motiverade att lära sig, och vår organisation är stolt över att ha en kultur som stödjer, påskyndar och förbättra lärandet.

Vi accepterar inte att det finns saker vi inte kan förstå, oavsett om det är något stort eller litet. På en 1000 kilometer lång resa till full förståelse, vill vi hellre ta 10 steg, än inte gå alls.

En nybörjare gör 100 stora misstag, en medelmåtta gör 1000 små misstag och en mästare gör 10 000 minimala misstag. Alla i vår organisationen är i behov av lärande i alla aspekter av deras roller. Inga undantag.

Värdeord 3: Genomförande

Vi är kända för att få jobbet gjort. Vi skjuter inte upp. Vi kör nu och vi gör det bra.

Vi värdesätter entreprenörskap och initiativ. Vi provar saker, och vi vill hellre prova dem idag än imorgon. De flesta saker fungerar inte, och vi låter dem vara. Andra saker kommer att fungera, och det här bygger vi vår framtid på.

Att göra innebär att misslyckas, en viktig del av att uppnå sann excellens. Vi gör allt vi kan för att inte misslyckas, men när vi gör det är det OK, och vi lär oss och växer tack vare det.

Värdeord 4: Briljans

Bra nog är inte tillräckligt bra. Vi vill ha sann briljans i både process och resultat, och vi är alla på en konstant resa mot briljans.

Att sträva efter kvalitet i processer är svårt, mycket svårt. Det är mycket lättare att acceptera det som redan är. Men inte för oss. Vi frågar oss alltid hur vi kan förbättra oss själva, varandra och alla aspekter av vad vi gör. Perfektion kommer aldrig att uppnås, men resan är ett mål i sig.

Vi är affärsmän, och vi vill ha bra affärsresultat. Vi prioriterar långsiktigt framför kortsiktigt. Vi vet att utmärkta affärsresultat är en följd av utmärkta relationer med våra konsulter, kunder och varandra.

 Värdeord 5: Frihet

Att frilansa handlar om frihet.

Våra konsulter väljer att bli frilansare för att bli friare. Våra kunder väljer att anställa konsulter för att få frihet att växa, få tillgång till kunskap och kompetens när de behöver det.

Vi väljer att arbeta med frilansare för att vi vet att vi kommer att få frihet. Friheten att ha full beslutsbefogenhet, för att fatta rätt beslut. Frihet att prioritera vårt arbete där det är mest meningsfullt för oss och företaget. Frihet att utveckla och växa.

Sann frihet kräver förtroende. Vi litar på varandra, våra konsulter, våra kunder och våra partners. Vi vet att när du ger tillit till någon, blir du belönad med handlingar som speglar det förtroendet.

Tack för uppmärksamheten!

Tveka inte att kontakta oss om du har kommentarer eller inspiration till oss. Naturligtvis är vi också glada att diskutera eventuella samarbetsmöjligheter och, om du är frilansare, hoppas vi att du vill anmäla dig till vår projektlista.

Få erbjudanden angående konsultjobb via mejl