delprojektledare

Kontakta Right People Group nu för delprojektledare – du får:

Delprojektledare till exekvering

I stora program och projekt ser vi ofta att det finns behov för duktiga delprojektledare. Här är det som regel inte nödvändigt med många års tung projektledarerfarenhet men i stället är det avgörande att personen är duktig, välmotiverad och bra på att få uppdragen exekverade.

Vi är specialister inom den typen av uppdrag och vi levererar unga högt utbildade konsulter som kan träda direkt in och driva en rolla som delprojektledare. Arbetsuppgifterna är typiskt en kombination av klassiska projektledaruppgifter kombinerat med att konsulten själv fungerar som aktiv projektdeltagare på vissa uppdrag.

Right People Group Group har levererat denna typ av konsulter till olika företag och organisationer och alltid med mycket positiv feedback från kunderna. Vi har processer till att hitta och välja rätt personer och du kan förvänta att det tar 2-4 dagar från att vi tillsammans har definierat behovet till att vi skickar vårt bud på rätt freelance konsult till uppgiften.

Det finns olika möjligheter med hänsyn till organisatoriska strukturer av projekt och de specifika kompetenser du behöver i projektet, men vi anpassar alltid vår leverans till ditt konkreta behov

Lita på våra konsulter till ditt projekt

Som delprojektledare kan våra freelance konsulter styra dina projekt från kick-off till utförande och avslutning. De kommer att fokusera på de mål vi sätter för projektet och de kommer att vara snabba och effektiva med konkreta uppgifter som dokumentation och test. Du kan dessutom förvänta att alla våra freelance delprojektledare har tidigare erfarenhet och kunskap om projektstyringsverktyg.

Kontakta oss och vi ger dig 1-2 förslag på högt kvalificerade freelance konsulter till en roll som delprojektledare samt ett konkret timpris. Det är gratis och utan förpliktelser att få vårt erbjudande.